Landsstyreuttalelse: Stans nedbyggingen av inngrepsfrie naturområder

Norges Naturvernforbund ser med stor bekymring på at nedbyggingen av inngrepsfrie naturområder (INON). Nedbyggingen skjer i strid med nasjonale målsetninger og ofte uten skikkelig kartlegging av miljøverdiene på forhånd.