Landsstyreuttalelse: Vi krever miljøvennlig byplanlegging!

Landsstyret i Norges Naturvernforbund ber om at kunnskapene og resultatene fra programmet Fremtidens byer også må overføres til mindre byer og tettsteder. Behovet for en mer aktiv by‐ og tettstedsutvikling finnes også utenfor de 13 byområdene som inkluderes i Fremtidens byer.