Lavutslippssamfunnet i det blå, naturgrunnlaget trues

Regjeringens energimelding viser verken vei til lavutslippssamfunnet, hvordan kraftoverskudddet kan brukes til å fase ut fossil energi, eller skåne sårbar natur. Regjeringen foreslår isteden å åpne for kraftutbygging til og med i elver som er vernet. Det er totalt uakseptabelt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Elv

Energieffektivisering ikke prioritert
– Alle er enige om at den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes, og at potensialet for energisparing i praksis utgjør Norges største kraftverk. Den frigjorte energien kan gå til å fase ut fossil energi, bidra til sårt tiltrengte utslippskutt og til å skåne sårbar natur, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringens mål for effektivisering er også alt for lave. Det begrenser seg stort sett til det de selv mener vil komme uansett, og sammenblandingen mellom et energieffektiviseringsmål og økonomisk vekst er bare uheldig og forvirrende.

Vi får heller ikke noe svar på når forbudet mot fossil fyringsolje kan ventes.

Uhyrlig vassdragspolitikk
–Energimeldingens forslag om inngrep også i verna vassdrag, er uhyrlige, sier Haltbrekken. Dette kan bidra til å rasere den viktigste vassdragsnaturen vi ennå har igjen. Flertallet på Stortinget kan ikke akseptere at alt det Stortinget, Høyre inkludert, tidligere har lagt til grunn skal undergraves med et pennestrøk. 

Ut med subsidierte elsertifikater!
Natruvernforbundet er lettet over at elsertifikatene, som de siste årene har medført et enormt press på naturen gjennom et utall nye tillatelser til vind- og vannkraftutbygginger, blir avviklet etter 2021.
Forslaget om  en nasjonal ramme for vindkraftutbyggingen kan også være smart. – Utbygging av fornybar energi kan ikke gå på bekostning av viktige naturverdier, sier Haltbrekken.

Holder oljenæringen utenfor
Regjeringen har valgt å holde hele petroleumssektoren utenfor energimeldingen.
– En energimelding som lukker øynene for oljeelefanten i rommet og ikke tar klimaproblemet på alvor, kan ikke kalles helhetlig, sier Haltbrekken. – Det er vanskelig å få øye på hva regjeringen vil gjøre for å fase ut den fossile energibruken. Med en stadig verre klimakrise blir det påfallende at oljeutvinningen ikke er tema, en sektor som bidrar svært mye og svært negativt til Norges tvilsomme klimaregnskap.

Regjeringens energimelding er ikke svaret på klimatrusselen 
Vi vil gjøre alt vi kan for at Stortinget tar ansvar for en klima- og naturvennlig energipolitikk når meldingen skal behandles, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.