Legges raffineriet ned, må også kraftverket stenges

Ifølge NRK har Statoils raffineri på Mongstad tapt 9 milliarder kroner siden 2009. Det kan resultere i at anlegget legges ned. – Dersom dette skjer, tar vi det for gitt at også kraftvarmeverket på Mongstad legges ned, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

GassverkHarald M. Valderhaug

– Det er ikke noen grunn til å opprettholde et ineffektivt og forurensende gasskraftverk, understreker Haltbrekken.

Full drift av raffineri og kraftvarmeverk på Mongstad vil slippe ut om lag 2,5 millioner tonn CO2 årlig, som tilsvarer utslipp fra mer enn en million biler. Det er her regjeringens såkalte månelandingsprosjekt er planlagt, som innebærer bygging av et renseanlegg for CO2, med tilhørende deponering av gassen i Nordsjøen.

– Månelandingsprosjektet må da flyttes slik at det vil rense ut CO2 fra eksisterende utslippskilder i industrien. Vi har fortsatt mange store og konsentrerte utslippskilder i industrien som vanskelig lar seg redusere uten et CO2-renseanlegg. Det er viktig at månelandingsprosjektet lokaliseres der vi kan få store utslippsreduksjoner og en reell nedgang i Norges CO2-utslipp, sier Haltbrekken.

Krafttilgangen i Norge vil øke betydelig i åra som kommer, gjennom økt fornybar energiproduksjon, mer energieffektivisering og mer nedbør.

– Vi trenger ikke gasskraftverk i dette landet. Månelandingsprosjektet må brukes for å rense CO2-utslipp fra industrivirksomhet, ikke energiproduksjon. Gjenværende gasskraftverk bør legges ned, avslutter Lars Haltbrekken.