Lovte nye forhandlinger

Da klimaoppropet Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norsk Klimastiftelse tok initiativ til og som samlet over 80 organisasjoner og enkeltpersoner ble overlevert stortingspolitikerne i dag, kunne Aps parlamentariske leder Helga Pedersen fortelle at det blir tatt initiativ til nye forhandlinger

– Det er svært gledelig at det blir nye forhandlinger om et klimaforlik på Stortinget. Det vi trenger nå er et ambisiøst forlik som gir større utslippskutt. Det er flere gode forslag på bordet både fra regjeringen og opposisjonen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han mener satsingen på kollektivtrafikk, jernbane og energieffektivisering må bli større, samtidig må det legges begrensninger på den stadig voksende biltrafikken.
– Økt veibygging slik blant annet Frp har tatt til orde for er ikke noen løsning. Det vil bare øke biltrafikken og utslippene, sier Haltbrekken.

Les mer om oppropet her

Oppropet ble lansert i dag, og allerede har over 80 organisasjoner og utvalgte enkeltpersoner skrevet under på oppropet som krever at stortingspartikene setter seg ned igjen for å diskutere et nytt klimaforlik.

Her kan du skrive under på oppropet