– Lytt til de miljøfaglige rådene, Borten Moe

Olje- og energiminister Ola Borten Moe la i dag fram oljeindustriens ønskeliste for nye leteområder for olje og gass. – Han bør lytte til de miljøfaglige rådene slik at våre mest sårbare områder spares, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Oljeselskapene har ønsket seg hele 228 blokker i det som blir den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Regjeringens egne miljøfaglige etater Havforskningsinstituttet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning har tidligere frarådet å åpne flere av disse områdene for oljevirksomhet.

– Regjeringen bør nå lytte til de miljøfaglige rådene de selv har bedt om, sier Haltbrekken.
Han påpeker at det ikke har mangla på nye store oljefunn det siste året, og ser overhodet ingen grunn til å tillate enda mer olje- og gassvirksomhet i de mest sårbare områdene.
– Også klimahensynet tilsier at mye av oljen på norsk sokkel bør bli liggende, sier naturvernlederen.

De fleste miljørådene blir overkjørt
En gjennomgang Naturvernforbundet har gjort viser at Stoltenberg II-regjeringen så langt har overkjørt de miljøfaglige rådene i 133 tilfeller, mens de er fulgt i kun 44 tilfeller.
Regjeringen skal nå lage forslag til 22. konsesjonsrunde som skal ut på en bred høring.

– Regjeringen kan ikke fortsette å be om miljøfaglige innspill og så ignorere dem. Med de store funnene som er gjort det siste året, håper vi regjeringen nå skrur ned oljetempoet og sparer de mest sårbare områdene, sier Haltbrekken.

Ba ikke engang om miljøvurdering
Tidligere denne måneden kom regjeringen med den største tildelingen av letetillatelser på norsk sokkel noen gang, da gjennom den omstridte ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).

I denne TFO-runden unnlot regjeringen å innhente miljøråd fra fagetatene for hele 50 oljeblokker.

Bør vente på klimamelding
En mer ekspansiv tildelingspolitikk vil gi betydelig økning i norske klimagassutslipp mange år fram i tid. Naturvernforbundet mener regjeringen vil få alvorlige problemer med å nå sine egne klimamål hvis de ikke bremser nå.

– Hvis vi skal lykkes med å nå norske klimamål, må klimapolitikken være styrende for oljepolitikken, ikke motsatt. Alt bør ligge til rette for at regjeringen kan ta seg god tid med denne konsesjonsrunden, sier Haltbrekken.