Må betale for oljeforurensning

En nederlandsk domstol har i dag avgjort at Shell Nigeria er ansvarlig for oljeforurensning i Niger-Deltaet i Nigeria. Saken mot Shell ble brakt fram av fire nigerianske bønder i samarbeid med Milieudefensie, Naturvernforbundets søsterorganisasjon i Nederland.

Bøndene har fått levekårene sine ødelagt av utslipp fra Shell sin virksomhet, og gikk til sak fordi oljesøl fra Shell hadde forurenset drikkevann, fiskeområder og jordbruksområder i deres landsbyer.

– Det har vært forsøkt rundt 500 rettsaker i Nigeria mot Shell uten resultat. Denne dommen er viktig fordi den viser at multinasjonale selskaper kan bli holdt ansvarlig for miljøskadene de påfører natur og mennesker i andre land, sier Yngvild Lorentzen, leder for Internasjonal avdeling i Naturvernforbundet.

Rettsaken dreide seg om tre landsbyer og oljesølet Shell hadde forårsaket der. En av dem vant fram mens dommen mener at det for de to andre ikke er bevist at Shell ikke har ryddet opp etter oljesøl. Retten dømmer selskapet til å betale erstatning til en nigeriansk bonde, og dommeren har også sagt at Shell Nigeria burde ha gjort mer for å hindre lekkasjer og utslipp.

– Når selskaper dømmes hjemme for å overkjøre hensynet til miljøet andre steder i verden er det av stor betydning for hvordan de kan operere. Vi forventer at selskapene vil ta et sterkere miljøansvar etter denne dommen.

Av de 27 millionene som bor i Nigerdeltaet er 75 % avhengig av naturressurser. Det er beregnet at det de siste årene er sluppet ut 400 000 tonn olje i det sørlige Nigeria. 70 % av dette er det ikke gjort noe forsøk på å rydde opp. Shell er den største operatøren i landet, og står for 40 % av oljevirksomheten i Nigeria.