Markerte motstand mot vindkraft i nord

Helgas vindkraftseminar i Alta ble en kraftfull markering mot de store, ødeleggende planene om vindkraft i regionen.

Seminaret ble arranger av Naturvernforbundet i Finnmark, i samarbeid med La Naturen Leve, Norske Samers Riksforbund og Motvind Norge. Seminaret ble åpnet av Naturvernforbundets fremste elveredder, Alta-veteran Per Flatberg, som trakk linjene fra kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget for 40 år siden og dagens vindkraftkamp.

– Den massive vindkraftutbyggingen som planlegges er, på samme måte som Altautbyggingen, en trussel mot natur og miljø mange steder. Det er derfor naturlig å trekke en linje fra Alta til vindkrafttruslene, og vi bør lære av Altakampen i arbeidet for å hindre naturødeleggende vindkraftprosjekter, sa Flatberg på seminaret.

Se hele seminaret her:
 

Seminaret tok opp stortingsmeldingen om vindkraft og gjennomgangen som nå skal gjøres, behovet for vindkraft, problemene som reindriftsnæringen får på grunn av utbyggingene, juridiske betraktninger og vurderinger av økonomien i prosjektene.