MD godtok kraftlinje tvers gjennom naturreservat

– Vi er svært skuffet over at regjeringen ofrer et viktig naturreservat for å få bygget kraftlinja mellom Ørskog og Fardal. Vi frykter for konsekvensene, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Et naturreservat skilt med et kryss

– Det er bare to måneder siden regjeringen tillot en større motorveiutbygging gjennom Åkersvika naturreservat ved Hamar, vårt første internasjonale verneområde. Vi frykter nå for konsekvensene dette får for andre vernede naturområder rundt om i landet.

Bergens Tidende skriver i dag:
«Solhjell trosser de faglige rådene fra Fylkesmannen og Direktorat for naturforvaltning som begge har advart mot å gi Statnett dispensasjon til å føre linjen gjennom naturreservatet i Bremanger. Også fagetaten NVE gikk inn for et annet alternativ, og det kom som lyn fra klar himmel da olje- og energiminister Ola Borten Moe i desember 2011 valgte å flytte linjen fra Førdedalen, hvor Sp-ordfører Karl Vidar Førde har eierinteresser, til dalførene Sørdalen og Myklebustdalen lenger nord.»

– Regjeringen argumenterer også med at de har hastverk med å få ferdig linja som skal bidra til bedre forsyningssikkerhet i Midt Norge. Men dette blir lite troverdig all den tid det er regjeringen selv som har forsinket utbyggingen med ett og et halvt år, sier Haltbrekken. – Hadde de vært reelt bekymret for forsinkelser, hadde de fulgt NVEs opprinnelige vedtak om framføring gjennom Førdedalen, som er mindre kontroversielt og dessuten både kortere og rimeligere.

Oppheving av strengeste vern
NVE hadde utredet hele fem forskjellige alternativer, men landet på Førdedalen som det mest akseptable.

– Det er helt riktig at det ikke fantes noen konfliktfrie alternativ for denne kraftlinja. Men det fantes alternativ som ikke går gjennom naturreservat og som ikke ville svekket vernet av de områdene vi har gitt vår strengeste beskyttelse. Men siden linja medfører store naturinngrep gikk vi mot hele utbyggingen, sekundært krevde vi bygging av en sjøkabel.

Naturvernforbundet ser nå med spenning fram til behandlingen av den store kraftlinja i Nord-Norge som Statnett har foreslått å legge gjennom flere naturreservat.

-Vi kommer til å be miljøvernministeren fortelle oss hvilken beskyttelse slike områder egentlig har når de aller tyngste verneverdiene åpenbart ikke er viktige nok, sier Haltbrekken.