Med lov skal elvene reddes!

27. april samles politikere, byråkrater, naturvernere og andre interesserte på Felix konferansesenter i Oslo for å diskutere hvordan norske vassdrag skal forvaltes og vernes.

Det er Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) som nå inviterer til vassdragsseminaret «Med lov skal elvene reddes!». SRN består foruten Naturvernforbundet av Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, og WWF Norge.

Blant de som skal opp på talerstolen er representanter fra statlige instanser som Statkraft, Direktoratet for Naturforvaltning og Norges Vassdrags- og energidirektorat. I tillegg kommer generalsekretær i Naturvernforbundet Jan Thomas Odegard, generalsekretær i WWF Norge Rasmus Hansson, mens Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller med blant andre generalsekretær Bjarne Oppegård.

Les mer om seminaret og programmet her.