Mikroplast-forbudet er vedtatt

25. september vedtok Europakommisjonen et større restriksjonsforslag mot tilsatt mikroplast under det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Getty Images/iStockphoto

Det vedtatte forslaget omfatter forbud mot å tilsette mikroplast i produkter og stoffblandinger, og vil blant annet gjelde for bruksområder som kosmetikk, plantevernmidler, vaskemidler og gummigranulat i kunstgressbaner. Lovgivningen gjelder også for Norge, og når forbudet trer i kraft vil det ikke lenger være lov å omsette disse produktene innenfor EU/EØS-området. Det er estimert at forbudet vil hindre utslipp av ca. 500 000 tonn mikroplast til miljøet over 20 år. Noen av produktene, som for eksempel gummigranulat, har fått overgangsperioder på mellom 4 og 12 år.

Foto: Lise Eide
Gummigranulat fra kunstgressbane

– Et stort skritt i riktig retning

Her i Norge vil forbudet omfatte noen av de største kildene til mikroplast i naturen. Blant annet gummigranulat i kunstgressbaner, kosmetikk og maling vil omfattes av forbudet. Dette er produkter hvor det finnes gode alternativer og hvor man kan fjerne problemet før det i det hele tatt oppstår.

– Dette er et stort skritt i riktig retning og markerer et veiskille i kampen mot mikroplasten sier Naturvernforbundets fagrådgiver Joakim Gulliksen. Forbudet bygger på omfattende konsekvensutredninger og konsultasjoner hvor representanter fra myndigheter, industri og sivilsamfunn, inkludert Naturvernforbundet, har deltatt.

– Vi skulle gjerne sett at overgangsperiodene hadde vært kortere og unntakene færre, men er veldig fornøyd med at forbudet er vedtatt og at man nå har et godt rammeverk på plass for å bekjempe mikroplasten før den i det hele tatt kommer ut på markedet fortsetter Gulliksen.

Mer regelverk på trappene

Samtidig foregår det en egen reguleringsprosess for å bekjempe utslipp av mikroplast som følge av avskaling eller slitasje på produkter. Her vil flere av de gjenværende store kildene som bildekk, plastpellets, syntetiske tekstiler og bunnstoff til bruk på båt omfattes. Det vil i denne reguleringen ikke være snakk om forbud, men standardisering og tiltak som kan begrense utslipp. Reguleringen skal etter planen fullføres i 2024. Naturvernforbundet vil fortsette å følge denne prosessen og arbeide videre for et strengere regelverk for mikroplast, sammen med våre europeiske samarbeidsorganisasjoner.

Les mer

Naturvernforbundets fakta-side om mikroplast

EU-kommisjonen om forbudet