Miljøbevegelsen slår alarm om forhastet åpning av Barentshavet sørøst

En samlet miljøbevegelse roper varsko til Stortinget om å utsette den forhastede åpningen av Barentshavet sørøst for olje- og gassvirksomhet. Saken skal etter planen avgjøres neste uke.

isberg smelting temperatur co2 global oppvarming

I et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité advarer miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, Framtiden i våre hender, WWF og Greenpeace mot å åpne havområdet Barentshavet sørøst for olje- og gassutvinning. Dette er den største åpningen av nye havområder for oljeleting på 20 år. Beslutningen skal etter planen treffes den 19. juni i Stortinget.

–          Vi oppfordrer Stortingets energi- og miljøkomite til å avvise forslaget om åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet og spesielt den nordlige delen hvor man kan forvente is deler av året. Det vil være ny norsk politikk å tillate oljeaktivitet i isfylte farvann og i strid med alle miljøfaglige råd, advarer organisasjonene.

Enorme klimautslipp

Oljen og gassen under Barentshavet sørøst vil i følge organisasjonenes beregninger kunne føre til utslipp av opptil 800 millioner tonn CO2, 16 ganger Norges årlige klimagassutslipp.

–          Dette er uforenlig med Norges internasjonale klimaansvar, skriver organisasjonene i sitt brev. – Dessuten anbefaler klimaforskere å la 2/3 av de allerede kjente olje- og gassressursene bli liggende for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

Forhastet behandling

Åpningen av Barentshavet sørøst har vært svært rask, og både Direktoratet for naturforvaltning og av Klima- og forurensingsdirektoratet har advart mot hastverket. Forvaltningsplanen har også påpekt vesentlige kunnskapshull knyttet til iskanten og polarfronten. Det blir heller ikke gjennomført åpen høring i Stortinget, som er vanlig. Miljøorganisasjonene mener hastverket svekker beslutningen kraftig. I tillegg skal avstemningen skje i en periode der svært mange saker skal vedtas før Stortinget tar sommerferie.

– Tempoet i åpningsprosessen går ut over både demokratiske og faglige muligheter til en saklig prosess, skriver organisasjonene. Dette vil tilslutt gå utover miljøet. Vi ber Stortinget si nei til åpning nå og i det minste utsette saken til den er bedre utredet.

Farlig i isfylte farvann

Hastverket har allerede fått konsekvenser. Fredag forrige uke måtte Olje- og energidepartementet sende ut en «tilleggsmelding», på grunn av noe de påsto var en «feil i trykkeprosessen».

– Denne tilleggsmeldingen gjør at åpninga er uryddig, skriver miljøorganisasjonene, som påpeker at oljeboring i isfylte farvann innebærer stor miljørisiko.

–          Planen har uklare retningslinjer for hvordan boreaktivitet skal kunne gjennomføres uten risiko for oljesøl langs iskanten og polarfronten. De miljøfaglige etatene har alvorlige innsigelser på risikovurderingene, beredskapssituasjonen og utfordringer spesielt i forhold til å håndtere oljesøl i isfylte farvann, skriver de i sitt brev.

I tilleggsmeldingen kommer det fram at det skal lages en risiko- og sikkerhetsvurdering ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Organisasjonene mener denne i det minste burde vært ferdig før Stortinget behandler en så viktig sak.