Miljøgifter i læreplanen

Miljø og bærekraft hører inn under læreplanen i en rekke fag. Å etablere god praksis rundt mikroplast og miljøgifter på skolen, samt kildesortering i klasserommet vil kunne gjøre både voksne og barn bevisste og være en del av undervisningen. En rekke av tiltakstipsene i dette heftet kan med fordel tilnærmes gjennom barnas egen medvirkning, og gjennom å gjøre skoleprosjekter.