– Miljøødeleggelse sender flere på flukt

Jan Egeland fra Flyktninghjelpen holdt hilsningstale på Naturvernforbundets landsmøte i dag, der 180 mennesker er samlet denne helgen. Flyktningkrisen preget talene til Egeland og Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Jan Egeland på landsmøte

Antallet fordrevne mennesker har økt fra 51,2 millioner til over 60 millioner på bare ett år. Jan Egeland påpeker at naturkatastrofer er den aller viktigste årsaken til at mennesker blir fordrevet. 

– Mellom tre og sju ganger flere blir fordrevet på grunn av naturkatastrofer enn av konflikt og krig til sammen. Samtidig bidrar klimarelaterte naturkatastrofer som tørke til å skape konflikt, sier Egeland, som mener at vi trenger større investeringer i klimatiltak og bistand. 

– Vi trenger en Marshallplan for flyktningene i nærområdene. Hvis de føler at de ikke har noen framtid i regionen, vil de risikere livet for en bedre framtid i Europa og i Norge.

Egeland påpeker også at utviklingsland kan bli mye mer motstandsdyktige mot naturkatastrofer. 

–  I 1970 døde det en halv million i en storflom i Bangladesh. i 2007 kom det en flom som var enda verre, men bare 4200 døde. Bangladesh har klart å bli mer robust. Når naturkatastrofene blir flere på grunn av klimaendringer, så er det livredning å gjøre disse landene mer robuste.

Haltbrekken stiller til gjengvalg

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken stiller til gjenvalg på årets landsmøte. I sin hilsningstale kritiserte han regjeringen for sin respons på flyktningkrisen.  

– I fjor ble over 19 millioner mennesker drevet på flukt fra sine hjem som resultat av naturkatastrofer. Flere av dem henger sammen med menneskeskapte klimaendringer og miljøødeleggelser. Regjeringens svar var i forrige uke å sende regninga for å hjelpe mennesker på flukt, til verdens fattige og miljøet. Det er rett og slett skammelig. Vi har råd til å ta denne regninga selv, sier Lars Haltbrekken. 

– Vi har et ansvar for å ønske mennesker på flukt velkommen til vårt trygge hjørne av verden. Vi har et ansvar fordi vi er et av verdens rikeste land, fordi vi har tjent mye av vår rikdom på å selge forurensende olje og gass. I 2050 kan 200 millioner mennesker være fordrevne på grunn av klimaendringer. Vi må forebygge framtidens flyktningkriser gjennom å kutte miljøødeleggelsene vi så sterkt bidrar til, sier Lars Haltbrekken.