Miljøorganisasjoner krever klare klimamål

Norske miljøorganisasjoner reagerer kraftig på lekkasjene om regjeringens forslag til nye klimamål uten nasjonale forpliktelser.

I et felles brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft krever WWF, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, Greenpeace og Framtiden i våre hender at regjeringen går inn for klare og tydelige mål for kutt i utslippene av klimagasser.

– Det er bred enighet om at dagens mål i klimaforliket har fungert dårlig som rettesnor for norsk klimapolitikk. Vi trenger ett tydelig mål for nasjonale utslippskutt som ikke etterlater rom for fortolkning, skriver lederne for de seks organisasjonene.

Bakgrunnen for brevet er regjeringens prøveballong om å lage et norsk utslippsmål som kan oppfylles ved kvotekjøp alene. Et slikt klimamål vil være helt uholdbart, mener miljøorganisasjonene.

– Dersom ikke land som Norge, som er rikt både på teknologi, kompetanse og kapital, kan vise at det er mulig å kutte utslipp uten å tape velferd, vil det også bli svært vanskelig for andre land å forplikte seg til de utslippsreduksjonene vi trenger globalt. Det viktigste Norge kan gjøre for å vise lederskap i forhandlingene frem mot Paris er derfor å etablere konkrete og forpliktende mål for utslippsreduksjoner nasjonalt, skriver organisasjonene i brevet.

Det er også klart at Norge har et ansvar for å bidra til internasjonale kutt ut over det vi forplikter oss til å kutte hjemme. Organisasjonene ber derfor om at de nye målene formuleres som ett mål for nasjonale utslippskutt og ett mål for styrket internasjonal innsats fra Norges side. 

Både Venstre, KrF og flere andre partier har tatt til orde mot et slikt lettvint mål som regjeringen foreslår. Regjeringen er derfor i utakt med Stortinget hvis de går videre med dette forslaget, mener organisasjonene som står bak brevet.