Miljøseier til russiske miljøaktivister

Lokalbefolkningen i Shies i Arkhangelsk vant – stort avfallsanlegg er avblåst!

I en prosess der innbyggere ikke ble informert eller tatt med på høring, og der det ikke ble gjort nødvendige miljøkonsekvensanalyser, ble det øde stedet Shies i Arkhangelsk fylke valgt for etablering av avfallsanlegg for husholdningsavfall fra Moskva. Store protester fra miljøbevegelsen og innbyggerne i Arkhangelsk førte frem, og den påbegynte anlegget skal nå tilbakeføres til opprinnelig tilstand.  På landsbasis er helsen til 17 millioner mennesker truet på grunn av overfylte søppelfyllinger, ifølge myndighetenes egne tall.

Våren 2019 startet byggingen av et anlegg som skulle ta imot 500 000 tonn avfall fra Moskva hvert år, for lagring i 20 år. Anlegget ble kalt «Ekoteknopark», men så ikke ut til å være annet enn en vanlig avfallsplass.

Blokkerte byggingen

Planene og arbeidet med å etablere avfallsanlegget førte til store protester blant innbyggerne i Arkhangelsk. Naturvernforbundet har støttet miljøorganisasjonen Movement 42, som har vært en sentral aktør for å organisere motstanden mot prosjektet. Våren 2019 og utover høsten deltok flere tusen innbyggere i Arkhangelsk og i naborepublikken Komi i gjentatte protester mot anlegget, der de også fysisk blokkerte byggingen ved hjelp av blant annet traktorer. Til slutt ble situasjonen så voldsom at russiske myndigheter sendte nasjonalgarden til området for å sikre ro. Med de massive protestene stilnet etter hvert anleggsvirksomheten i Shies, og i oktober 2020 kom nyheten om at investoren har avblåst prosjektet.

Dessverre blir det en annen region som mest sannsynlig må ta imot avfallet som skulle til Shies. For eksempel er anlegget ved landsbyen Mikhali i Kaluga fylke bygget og i drift, der det er planlagt å sende 1,8 millioner tonn av de 8 tonn som Moskvas årlig trenger å sende ut av byen. Og innbyggerne i Mikhali har dessverre samme historie å fortelle som de i Arkhangelsk, om Shies med mangel på informasjon og medbestemmelse, og om bekymring for forurensning av grunnvann og naturen rundt fra anlegget og fra den massive mengden store transportkjøretøyer som frakter avfallet.

Avfallshåndtering den største miljøsaken i Russland

Hele Russland sliter med avfallshåndtering, og på landsbasis går 96 % av alt avfall til avfallsplasser, mens kun 4 % gjenvinnes og 2 % forbrennes. De store byene sliter aller mest, og i Moskva valgte myndighetene i juni 2017 å stenge den største fyllingen som lå i Kuchino, og som var overfylt og til stor bekymring for miljø og helse for innbyggerne i området. Resultatet var enda mer avfall til de resterende fyllingene i hovedstaden, med påfølgende massive protester fra innbyggerne. Løsningen man etter hvert valgte ble å flytte hovedstadens avfall enda lengre bort fra byen, og det ble valgt flere steder for å sende Moskvas avfall i Arkhangelsk, Kaluga, Kostroma og Yaroslav. Avfallssituasjonen generelt og strategien med å sende avfall fra de store byene og ut i regionene har skapt et vell av protester, og avfallshåndtering er nå den største miljøsaken i Russland.