Miljøvennlige nabolag

Lokalsamfunn har en viktig rolle i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, der vi nærmest skal slutte med utslipp av klimagasser i løpet av et par tiår. Her kan du og din boforening få tips og innspill til hvordan dere kan gjøre tiltak som er grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige!

Velforeninger, grendelag, bygdelag, lokalmiljøutvalg, borettslag, beboerforeninger, sameier og huseierlag. Kjært barn har mange navn, og i Norge har vi lang tradisjon for å organisere beboere i nabolag på ulike vis. Felles for de fleste er at de har kommet sammen med et ønske om å skape velorganiserte, trivelige, trygge og sosiale bo- og nærmiljøer. For enkelthetens skyld kaller vi alle de overnevnte boforeninger i denne guiden.

Lokalsamfunn har en viktig rolle i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, der vi nærmest skal slutte med utslipp av klimagasser i løpet av et par tiår. Ulike boforeninger påvirker både sitt lokale miljø og klimaet gjennom innkjøp til og utvikling av nærmiljøet, og har samlet sett en stor miljøpåvirkning. I tillegg vet vi at nabolagseffekten er sterk. Er det noen i nærområdet som har el-sykler, solcellepanel på taket eller deler og låner av hverandre er sjansen stor for at naboer følger etter.

Boforeninger er ofte rett aktør til å tilrettelegge for dele-, bytte-, reparasjons- og låneordninger. Dette skyldes nettopp fordi boforeninger er medlemsbaserte i geografisk avgrensede områder og at mange boforeninger også har tilgang til eller drifter felles lokaler, som muliggjør den praktiske driften av slike ordninger. Boforeninger har også gode forutsetninger for å få mange til å delta, i sin kraft av å være tett på husstandene og nærområdene, og basert på sosialt felleskap gjennom frivillighet, engasjement og dugnadsarbeid.

Denne guiden vil hjelpe alle som ønsker å tilrettelegge for miljøvennlige nabolag. Guiden består av inspirasjon, tips, råd og veiledning, samt informasjon om hvem man kan samarbeide med og søke støtte til å iverksette konkrete tiltak. Tiltakene i denne guiden er både grønne, lærerike og hyggelige, i tillegg til økonomisk gunstige!

green sleep