Miljøvern i Ukraina et år etter invasjonen

Miljøvernere fortsetter å jobbe i Ukraina, ett år siden Russlands fullskala invasjon 24. februar 2022. Her kan du lese mer om situasjonen, og støtte ukrainske miljøvernere.

Miljøvern i Ukraina et år etter invasjonen.

Støtt naturvernere i Ukraina!

Naturvernforbundets samarbeidspartner i Ukraina, Ecoaction, har laget en oversikt over ukrainske naturvernere. Oversikten har informasjon både om arbeidet de gjør og hvordan man kan støtte dem fra utlandet.

Krig ødelegger menneskeliv og natur i Ukraina, men ukrainske miljøvernere jobber for en bærekraftig framtid

I tillegg til enorme menneskelige lidelser, gir Russlands krig også store miljøskader. Siden starten av Russlands fullskala invasjon i Ukraina har miljøvernorganisasjoner og ukrainske myndigheter overvåket krigens påvirkning på miljøet. Ecoaction har et interaktivt kart over miljøskader fordelt på region og type miljøskade. Kartet finner du her.

Ecoaction jobber for at Ukraina gjenbygges på en bærekraftig måte, under og etter krigen. Ecoaction og andre ukrainske organisasjoner krever forbud mot import av russisk olje og gass, og en raskere, grønn og rettferdig omstilling i Europa og over hele verden. 14 ukrainske organisasjoner tok initiativ til et brev til den norske regjeringen og EU-kommisjonen. Brevet ba Norge og EU om å stanse subsidiering av olje og gass, fjerne olje og gass fra en ny grønn avtale mellom Norge og EU-land og satse på en raskere omstilling vekk fra fossil energi.

Razom We Stand, en ukrainsk allianse, har fire krav på ettårsdagen: 1) Full embargo mot russisk olje og gass; 2) Bedre håndheving av sanksjoner mot Russland; 3) Stans i russisk LNG (flytende naturgass); og 4) En raskere omstilling til ren energi i Europa.

Naturvernforbundets arbeid med partnere for atomsikkerhet og opprydding

Naturvernforbundet samarbeider med miljøvernorganisasjonen Ecoaction om atomsikkerhet og opprydding etter atomindustri. Ecoaction hadde gode kriseplaner, og evnet raskt å justere arbeide sitt til krigssituasjonen. Ecoaction har vært involvert i arbeidet med planer for gjenoppbygging. Organisasjonen jobbet for å sikre at planer for dekommisjonering av de eldste atomreaktorene blir innlemmet i planene for gjenoppbygging av infrastruktur og energiforsyning. Her kan du lese mer om atomkraft-opprydding i Ukraina.