Minst 65 gauper kan skytes

65 gauper kan skytes i vinter – i tillegg er det fri jakt på Sør- og Vestlandet. Naturvernforbundet er bekymret.

Jamen-Percy/Istockphoto

Gaupejakta starter 1. februar, og i år kan 65 gauper skytes i Norge i områdene med regulert jakt. I tillegg er det en reservekvote på 7 dyr som kan bli utløst under spesielle omstendigheter, og fri jakt i Agder, Rogaland og Vestland. Dette er en alt for høy kvote for en sterkt truet art, mener Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

-Gaupa er en sterkt truet art og trenger bedre beskyttelse, sier Håpnes.

Jaktkvotene styres av de regionale rovviltnemndene, samt av et nasjonalt bestandsmål på 65 familiegrupper. På grunn av svake bestander ble det ikke jaktet på gaupe i flere regioner, noe som har gjort at bestanden har økt noe frem mot i år. Antallet familiegrupper er det høyeste siden 2011 – og de fleste årene siden da har gaupebestanden vært godt under bestandsmålet.

– Vi mener at bestandsmålet må behandles som et minstemål for hvor mange gauper vi skal ha i Norge, ikke som et maksimalmål man må forsøke å komme seg ned til. Vi må være svært forsiktige med hard avskyting av gaupe, fordi bestanden varierer av naturlige årsaker som vi ikke styrer. Tilgang på byttedyr, stor ungedødelighet, andel hunndyr i bestanden og inn- og utvandring har stor påvirkning på gaupebestanden. Jaktkvotene settes ikke faglig grunnlag med tanke på hva bestanden tåler. Dette er politiske vedtak der det spesielt tas hensyn til beitedyrnæringens interesser, sier Håpnes.

I fjor ble det ikke gjennomført gaupejakt i 4 av 8 rovdyrregioner. I år åpnes det for jakt i tre av disse, selv om bestandene her er svake og i mange år har ligget under bestandsmålet. I Troms og Finnmark åpnes det i år for jakt selv om bestanden fortsatt er under målet for regionen.

– Etter perioder med for hard avskyting, så får bestanden seg en kraftig trøkk og blir liggende langt under vedtatte bestandsmål i årevis. Det så vi særlig i perioden 2008-2015, da det ble skutt langt over 100 gauper årlig. Vi mener at jaktkvotene må senkes slik at bestanden kan vokse. Gaupa er på toppen i næringspyramiden. Naturen trenger gode bestander av topp-predatorer fordi de har viktige økologiske funksjoner i våre økosystemer. De tar skadde og syke dyr og de har alltid vært en viktig del av naturens rovdyr-byttedyr-dynamikk, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Vil du støtte kampen for Norges truede rovdyr?