Naturvernere vinner kampen om Vinda

– Gjennomslag mot alle odds er mulig, jubler leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. I dag slo Olje- og energidepartementet fast at Vinda, det siste større uutbygde vassdraget i Valdres, ikke skal bygges ut.

Foss

– I 2002 ble verneverdiene i Vinda vurdert som så viktige at vassdraget burde komme med i suppleringsrunden for nasjonalt verna vassdrag. Det syntes ikke NVE i 2014. Tvert imot anbefalte NVE å gi konsesjon for utbygging, med støtte fra kommunestyret i Øystre Slidre. I slike situasjoner er det tungt å snu skuta, konstaterer Ask Lundberg.

I aller siste runde ble vassdraget likevel reddet, etter at alle gode krefter i natur- og friluftsorganisasjonene i mange år har jobbet intenst mot planene. Venstre har gjort en stor innsats for saken, og regjeringen som helhet skal ha ubetinget ros for denne historiske beslutningen. I tillegg har særlig MDG og SV vært viktige som pådrivere for å hindre at også dette vassdraget skulle gå tapt.

– De senere årene har vi mistet blant annet Nedre Otta, Tolgafallene i Glomma og Godfarfoss på Hardangervidda. Men vi har også fått viktige gjennomslag, selv der NVE har villet bygge ut. Først og fremst gjelder det Øystese- og Gjengedalsvassdraget, og i dag gleder vi oss stort over Vinda. Vi er utrolig stolte over jobben lokallaget vårt i Valdres og fylkeslaget i Oppland har gjort. Støtten fra Aksjonskomiteen Vern Vinda, DNT og Norsk Ornitologisk Forening har også bidratt tungt til dette positive utfallet, sier Ask Lundberg.

I september 2018 møtte flere titalls personer opp foran Olje- og energidepartementet for å be om at den siste store fossen i Valdres fortsatt skal få renne fritt. En gruppe fra Valdres fikk samme dag legge frem sitt syn på saken for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Vi er takknemlige for at OED og ministeren har avslått søknaden om utbygging. Så skal vi fortsette å jobbe steinhardt for at regjeringen ikke nuller ut det flotte trekløveret de nå har skånet ved å bygge ut andre av de viktigste elvene vi har igjen. I Norge har vi nå 1647 kraftverk, og 73 nye ligger til behandling. Det blir lenger og lenger mellom de urørte elvene våre. Øverst på lista til Naturvernforbundet nå står den uutbygde delen av Langedalselva ned mot verdensarvområdet rundt Geiranger, og Garbergelva i Sør-Trøndelag.

– Vis måtehold nå, kjære regjering, avslutter Ask Lundberg.

Det blir en markering i dag (7. november 2018) kl. 11 på Heggenes i Øystre Slidre, på veien mellom Fagernes og Beitostølen. DNT, Naturvernforbundet og Vern Vinda vil være tilstede.

For ytterligere kommentarer:

Maren Esmark
Generalsekretær i Naturvernforbundet
971 83 379

Christian Børs Lind
Rådgiver i Naturvernforbundet
905 77 182

Fred Kuyper
Leder i Naturvernforbundet i Valdres
959 31 802