Naturvernforbundet reagerer på utslippsvekst i mange kommuner

Miljødirektoratet har publisert statistikk over klimagassutslipp fordelt på kommunene for 2018. Vi ser at av de fire største byene er det oppgang i både Oslo, Bergen og Trondheim. Kun Stavanger kan skilte med en nedgang. Og i alle fire byene øker veitrafikkens klimagassutslipp, når vi sammenlikner med året før.

Torggata i Oslo

– Dette er helt feil utvikling, og viser at det trengs kraftige innsats fra bykommunene framover. Det er særlig urovekkende at veitrafikkens klimagassutslipp fortsetter å øke i de store byene, til tross for elbilsatsing og andre gode tiltak, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Dersom trafikken fortsetter å øke, er effekten at dette utlikner de positive satsningene. Nettopp derfor er det så viktig å kombinere restriktive tiltak med satsing på nye teknologier og tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport, sier Ask Lundberg. – Vi forventer at byene på bakgrunn av disse tallene tar et krafttak for å sikre lavere utslipp i sine kommuner. Dette er ikke en utvikling vi kan være bekjent med.

Det er også bekymringsfullt at anleggssektorens klimagassutslipp øker i både Oslo, Bergen og Trondheim.

– Vi ser at elektriske anleggsmaskiner begynner å komme, men denne sektoren ligger fortsatt langt etter. Det er viktig at kommunene stiller krav om at utbygginger skal skje på en klimavennlig måte, og vi trenger flere statlige reguleringer og avgiftsendringer som sikrer at mer klima- og miljøvennlig utstyr kommer som erstatning for forurensende dieselmaskiner.

Klimagassutslipp fra oppvarming av bygg går betydelig ned.

– Det er gledelig og et resultat av godt arbeid gjennom mange år. Etter press fra blant annet Naturvernforbundet er det fra og med 2020 forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming, noe som gjør at vi vil se ytterligere nedgang her. Men dette er ikke nok til å oppveie for utslippsoppgang i andre sektorer i mange kommuner, blant annet Oslo, Bergen og Trondheim, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Les mer hos Miljødirektoratet.