Naturvernforbundet støtter kystopprøret

Landsstyret i Naturvernforbundet legger nå hele organisasjonens tyngde bak kravene til Kystopprøret i Finnmark.

Vi må opprettholde lokale fiskerianlegg i kystsamfunnene i Nord-Norge.  Når trålerne har fått konsesjoner med leveringsforpliktelser, men ikke overholder disse, smuldrer hele grunnlaget for å opprettholde arbeidsplasser på fiskeanleggene og bosettinga i kystsamfunnene opp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Ettersom petroleumsnæringen på sikt vil forsvinne, både av mangel på olje og fordi vi må kutte klimautslippene, må vi sikre fiskeriene og de fornybare næringene, som er og vil være en viktig bærebjelke for velstanden i Nord.  Verden trenger en fiskeriforvaltning som legger til rette for at de marine ressursene blir utnyttet på en bærekraftig måte. Da trenger vi først og fremst å styrke kystflåten. Kystflåtens konkurransefortrinn har vært lave driftsutgifter, lite energiforbruk og lokal kunnskap og tradisjon. Dette betyr også mindre CO2 i atmosfæren, mindre rovdrift på ressursene, og mindre belastning på havbunnen fra bunntråling, står det i landsstyrets uttalelse.