Naturvernforbundet trapper opp kampen mot naturødeleggende vindindustri

Foto: Innvordfjellet.

Publisert 25.04.2021 av Aled Dilwyn Fisher

Naturvernforbundet strammet kraftig opp i egen vindkraftpolitikk under helgens digitale landsmøte – og satser nå på å stoppe vindkraftutbyggingen på Innvordfjellet i Trøndelag og Rásttigáisá i Finnmark.

Det nye avsnittet om vindkraft i prinsipprogrammet lyder:

Naturøydeleggjande vindindustri må stansast. Utbygging må begrensast til mindre anlegg, i industrialiserte område. Der slike anlegg er bygd, må det bli stilt krav til sikring mot forureining og garantiar for at område blir rydda etter at konsesjonstida går ut.


Med et overveldende flertall (108 mot 17) fjernet landsmøtet den gamle ordlyden i sitt prinsipprogram som lød: «Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme.» I både 2015 og 2018 ble det fremmet forslag om å fjerne vindkraft fra denne oppramsingen, men de falt begge gangene.

Søndag vedtok også organisasjonen sitt arbeidsprogram frem til 2022. Inn kom punktet om å jobbe for at gitte vindkraftkonsesjoner ikke får utsatt frist for idriftsettelse.
 
Landsmøtet vedtok også en kraftig skjerping av oljepolitikken, og støtter nå målet om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet innen 2040 ved at det ikke åpnes for leting og utvinning i nye områder, og med en nedtrappingsplan som sikrer rettferdig omstilling for oljearbeiderne.
 
– Mange har ønsket at Naturvernforbundet skulle skjerpe og tydeliggjøre sin stemme i vindkraftdebatten. Og jeg er veldig glad for at det ble resultatet i dag. Naturvernforbundet har i mange år jobbet mot naturødeleggende vindkraft over hele landet og kampen fortsetter, sier nyvalgt leder Truls Gulowsen.
 
– Myndighetene har på rekordtid rasert store naturområder i Norge som vi aldri får tilbake. Kampen mot naturødeleggende vindkraft er nå enda høyere prioritert, sier nyvalgt nestleder Synnøve Kvamme.
 
Hun peker også på de to vindkraftsakene som landsmøtet har valgt ut som særlig prioritert å få stanset.
 
– Nå er vi i innspurten for å få reddet Innvordfjellet i Trøndelag og vi setter alle kluter til for å få stanset de vanvittige planen om vindindustri ved Rásttigáisá i Finnmark, avslutter Kvamme.
 
Landsmøtet hadde også inne et forslag til uttalelse om havvind, men stemte for at den skulle oversendes til det nye landsstyret.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.04.2021