Naturvernforbundets landsmøte i Sarpsborg

Vi har gleden av å invitere til Naturvernforbundets landsmøte 2015. Landsmøtet finner sted 6-8. november på Quality Hotel og Resort i Sarpsborg.

Naturvernforbundet samles til landsmøte i Sarpsborg 6.- 8. november.
Sted: Quality Hotel og Resort

Media er spesielt velkommen til å overvære:
Jan Egelands aktuelle innledningstale fredag kl 11:00
«Klimarelaterte naturkatastrofer som hovedårsak til verdens flyktningestrømmer»

– Lars Haltbrekkens landsmøtetale fredag kl 13:00, som:

  • hilser et forbund i sterk vekst
  • gjør opp status for natur- og miljøvernarbeidet de siste to årene
  • kommenterer de viktigste miljøutfordringene framover

Media er velkommen til også å delta på andre deler av landsmøtet

På dagsorden står blant annet:

  • Norges rolle på klimatoppmøtet i Paris
  • Naturvernforbundets nye kampanje for en miljøvennlig hverdag: Reparer! I stedt for kast & kjøp nytt
  • Regjeringens ansvar for artsutryddelse og omfattende rasering av naturarealer
  • Faunakriminell deponering av forurensende  gruveavfall i fjordene våre
  • Oppdrettsnæring med miljøutfordringer ute av kontroll  

Programmet ligger her:

http://naturvernforbundet.no/program-landsmote/category3770.html

Emneknagg for sosiale medier: #naturvernlm

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Maren Esmark (generalsekretær) tlf: 971 83 379, epost: me@naturvernforbundet.no 
Christian Børs Lind (kommunikasjonsrådgiver) Tlf 905 77 182, cbl@naturvernforbundet.no