Nei til økt import av atomstrøm fra Russland til Norge og Finland

Nye prosjekter for økt import av atomkraft fra Russland vil bidra til å forlenge levetiden til gamle og usikre atomreaktorer i Nordvest-Russland, og dermed redusere regionens miljøsikkerhet. Naturvernforbundet har denne uken sammen med russiske partnere drevet aktivt kampanjearbeid mot russiske krafteksport til Finland.

Atomkraftverk

To nye prosjekter som vil øke import av atomkraft fra Russland er nå på trappene. En undervannskabel for strøm er allerede under bygging mellom Leningrad atomkraftverk og Finland, mens Statnett ønsker å bygge en ny høyspentledning som vil gi økt import av kraft fra Kola til Sør-Varanger.

Les bakgrunnsnotat om linjene her

Begge prosjektene vil føre til miljømessige dumping av strøm, på grunn av lavere sikkerhets- og miljøstandarder i Russland, og Naturvernforbundet og vår russiske russiske partnerorganisasjon Green World har denne uken vært i Helsinki for å protestere mot økt import av atomkraft. 

– Vi går i mot økt import av atomstrøm fra Russland til vestlige land så lenge felles miljø- og sikkerhetsstandarder mangler, sier Oleg Bodrov fra Naturvernforbundets samarbeidspartner i Russland, Green World. Så lenge dette ikke er på plass oppfordrer vi både den norske og finske regjeringen sterkt til å stoppe import av atomstrøm fra Russland, fortsetter han.

Arbeidet i Helsinki har fått bred mediedekning, og innslag kan lese i finsk media og på svensk  her.

– Skitten russisk atomkraft
Kabelen fra Kola til Sør-Varanger vil gi ensidig og direkte import til Norge av skitten russisk atomkraft. På Kola er det vannkraft som er billigst å produsere, og den går alltid derfor for fullt, og dermed  er det atomkraften som reguleres opp eller ned etter avsetningsmuligheter for kraften.
– Større avsetning for regionens atomkraft vil gjøre arbeidet for å få lagt ned de eldste atomreaktorene enda vanskeligere, sier Yngvild Lorentzen, leder i Naturvernforbundets Internasjonale avdeling. Reaktorene er allerede utgått på dato, men har fått forlenget levetid.
Les mer om linja fra Kola her
– Økt import bidrar til å til å skape etterspørsel etter nye reaktorer, og kabelen fra Leningrad atomkraftverk skal eksportere strøm fra en ny reaktor ved Leningrad atomkraftverk som allerede er under bygging,  forteller Lorentzen

Import av atomstrøm er ikke bare en sak mellom Russland og Norge, eller mellom Russland og Finland. Også andre nordiske  land og EU vil bli påvirket, ettersom strøm  som  importeres fra Russland  spesielt til Finland vil nå det felles nordeuropeiske strømmarkedet. Konsekvensene i form av forlenget drift av gamle og usikre atomreaktorer vil også føre til økt risiko for atomforurensning for hele Nordvest-Europa.
 

For mer informasjon:
Yngvild Lorentzen, Naturvernforbundet
Telefon: 920 19 454

Oleg Bodrov, direktør i Green World
Telefon:  +7 921 7452 631