Nei til tre småkraftverk

Fredag sa Olje og energidepartementet (OED) nei til bygging av småkraftverk i Strindelva, Folla og Nøvedalselva. – Dette er en gledens dag for alle som er glad i naturen, sier Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag.

elv natur skog

Natuvernforbundet har i lengre tid engasjert seg i kampen mot vannkraft i elvene. Meldingen om at Olje- og energidepartamentet opprettholder NVEs avlag til kraftutbygging ble mottatt med stor glede. 

– Vi har bygd ned nok natur og framover må vi heller utnytte det potensiale som finnes i energieffektivisering i bygg og oppgradering av gamle vannkraftverk, sier Vågsland.

Strindelva kraftverk
«Departementet har opprettheldt NVE sitt avslag til bygging av Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Trøndelag. Departementet meiner at ein utbygging vil ha for store konsekvensar for reindrift og landskap. Bøtende tiltak i form av vassvei i tunnel vil auke kostnadane vesentleg og ikkje redusere ulempene for reindrift i tilstrekkeleg grad,» skriver OED i en nettsak om saken.

Folla kraftverk
«Departementet har opprettheldt NVE sitt avslag til bygging av Folla kraftverk i Folldal kommune i Innlandet. Departementet meiner at ein utbygging vil ha for store konsekvensar for naturmangfald og brukarinteresser. Ein utbygging vil også redusere samfunnsnytten av tiltak for å redusere forureiningsbelastninga til Folla frå tidlegare gruveverksemd i Folldal», skriver OED i nettsaken.

Nøvedalselva kraftverk
«Departementet har opprettheldt NVE sitt avslag til bygging av Nøvedalselva kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Departementet meiner at ein utbygging i for stor grad vil redusere verdien av Nøvedalselva som eit viktig landskapselement i Standaldalen og Hjørundfjorden», skriver OED i sin nettsak.