«Noen» skal verne 30 prosent av naturen …

Det er full forvirring rundt hvor mye den nye klima- og miljøministeren vil verne eller ikke av norsk natur.

Kjetil Grude Flekkøy

Hva forplikter Norge seg egentlig til? Det er et åpent spørsmål etter at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) opptrådte på I Nrk Debatten nylig.

Fakta – Naturavtalen

– Skaper tvil

Men: I «Nrk Debatten» 17. oktober sa den nyslåtte klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), at dette er et globalt mål, «men at Norge selvfølgelig skal bidra». Hvor mye som skal bevares i Norge, er dermed usikkert.

– Dette undergraver avtalen og hva den betyr, og det avslører hvor lite miljøminister Eriksen er villig til å slåss for naturen, sier lederen i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Han legger ikke skjul på at han er overrasket over ministerens uttalelser. – Det skaper sterk tvil om hvorvidt Norge vil oppfylle sin del av naturavtalen. Slett ikke bra.

Kjetil Grude Flekkøy

«Noen skal verne»

– Står du fast ved at vi skal verne 30 prosent av naturen til lands og til vanns innen 2030? Ser du på det som en av dine aller viktigste oppgaver? spurte Gulowsen i Debatten. Andreas Bjelland Eriksen svarte:

– Avtalen sier at vi skal verne 30 prosent globalt, og så skal vi bidra med vår andel. Jeg vil peke på mange av de tiltakene vi har satt i gang, sa han og nevnte naturregnskap som spennende.

– Tiltakene tar oss til hverken 25 eller 30 prosent vern. Knapt noen har mer natur å verne enn vi, og så skal vi virkelig ikke verne naturen har hjemme? spurte Gulowsen.

– Vi må finne vår måte å gjøre det på i Norge, sa Eriksen og nevnte 0,2 øre pr kWh til naturrestaurering – før programleder Fredrik Solvang oppsummerte med at «målet er at noen verner 30 prosent» – uten at Eriksen fant noen grunn til å korrigere ham.

Møter ministeren igjen

Naturvernforbundet har arbeidet lenge med naturavtalen, sammen med flere andre miljøorganisasjoner. Ett viktig bidrag har vært at organisasjonene i sommer overleverte en solid rapport til departementet med innspill til oppfølging av naturavtalen.

– Å følge opp naturavtalen krever mye, med tiltak i alle sektorer, sier Truls Gulowsen.

Mandag 30. oktober besøker klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen Naturvernforbundet. Et hovedtema for møtet er nettopp oppfølging av naturavtalen. Les mer om Naturvernforbundets forslag til oppfylling av naturavtalen