– Norge må halvere utslippene på hjemmebane

Norge må bidra til kutt i klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030, slår en ny rapport fast. Minst 53 prosent må tas hjemme. Kun slik kan vi nå målene i Parisavtalen.

Stockholm Environment Institute har skrevet rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement» på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø. Rapporten anslår hva Norges rettferdige bidrag til den internasjonale klimadugnaden bør være for å nå målene i Parisavtalen og hvordan klimakrisen kan løses på en måte som også sørger for bærekraftig utvikling for verdens fattige. Norges historiske ansvar for å ha skapt klimaproblemet og vår økonomiske kapasitet til å bidra til klimaløsningene ligger til grunn for beregningen.

Norge må øke innsatsen for utslippskutt både i Norge og i andre land

Norge har i dag mål om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Rapporten anslår at Norge må øke dette målet til minst 53 prosent for å være i tråd med vårt rettferdige bidrag. Disse kuttene må tas nasjonalt. Resten av de 430 prosentene kutt skal oppfylles ved å finansiere utslippsreduksjoner i andre land. Rapporten anslår at prislappen kan være oppimot 50 milliarder kroner i året.

Norge må oppskalere sine nasjonale klimaambisjoner til minst 53 prosent

– Vi trenger utslippskutt både i Norge og i andre land. Norges nasjonale klimamål må oppskaleres fra det nåværende målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 til minst 53 prosent. Norge skal i 2020 rapportere inn et nytt mål til FN, og da må ambisjonsnivået opp, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.