Norge og Tyrkia alene om å støtte gruvedumping i sjø

Norge går ofte i front for viktige miljøsaker internasjonalt, men på verdenskongressen om vern av natur på Hawaii fikk vi bevist at på enkelte felt er vi en sinke både hjemme og ute, konstaterer fungerende leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

 Sammen med Tyrkia var Norge de eneste landene som stemte nei til forslaget om å forby dumping av gruveavfall i sjø. Blant de europeiske landene var Norge mutters alene. 

– Norske myndigheter har i en årrekke gitt deler av fjordene våre på sølvfat til gruveindustrien, og vil nå gjøre det samme i Førdefjorden og i Repparfjord, konstaterer Lundberg. – Norge har allerede halvparten av verdens sjødeponi, og mens de fleste andre holder på å avvikle praksisen, planlegger vi nye deponier.

– Hvordan kan noen tro at vi kan beholde troverdighet utenlands når Norge nekter å være med på noe som har konsekvenser for oss selv, spør Lundberg seg. 

Britiske The Guardian har også skrevet om saken: https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/14/norway-and-turkey-vote-against-ban-on-dumping-mining-waste-at-sea

Fakta: 
Verdens Naturvernunion (IUCN) 
Grunnlagt: 1948
Formål: Påvirke, oppmuntre og hjelpe samfunn over hele verden til å ta vare på natur og biologisk mangfold. 
Deltakere: 81 stater; 111 statlige forvaltningsorganer og over 800 ikke-statlige organisasjoner Møtes til kongress hvert 4. år På årets kongress på Hawaii deltok 6000 personer.
Aktuelt: Norge har halvparten av verdens 12 aktive sjødeponi, og har to nye på vei. Tyrkia og Norge var de eneste landene i IUCNs avstemming der de statlige institusjonene stemte nei til forslaget om å slutte å dumpe gruveavfall i sjøen.