Norge øker utslippene og bryter internasjonal NOx-avtale

Statistisk sentralbyrå la i dag fram klimagassregnskapet for 2010 og tallene viser at utslippene har økt kraftig. – Det haster med en skjerpet klimapolitikk, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Jim West/Global Aware

De norske klimagassutslippene i 2010 var 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 4,8 prosent høyere enn 2009.

I 2009 ble klimagassutslippene redusert, men hovedgrunnen til det var finanskrisen. Naturvernforbundet advarte da mot at lave utslipp i 2009 ikke måtte bli en sovepute, og la vekt på at uten nye tiltak ville utslippene øke. Dessverre har advarslene slått til.
– Mens det er viktigere enn noen gang at utslippene reduseres, øker utslippene i Norge. Tallene viser at regjeringen ikke har gjort jobben sin, fastslår Haltbrekken.
– Klimameldingen som kommer til høsten må inneholde tiltak som reduserer utslippene betydelig i alle sektorer.

Utsatt klimamelding
I fjor utsatte regjeringen den varslede klimameldingen som skal sikre målet om 30 prosent kutt av utslippene i 2020. Norge ligger langt over målet om innenlandske kutt.
– Det er svært uheldig med både Kårstø og Mongstad i drift uten rensing. Samtidig gjør ikke regjeringen noe for å få ned utslippene fra oljeindustrien, som har økt utslippene med 77 prosent siden 1990. Oljeindustrien må ikke få slippe unna med sine høye utslipp, sier Haltbrekken.

Klimagassutslippene fra transportsektoren øker også. Utslippene fra veitrafikken økte med 3,5 prosent i 2010, og har økt med drøyt 30 prosent siden 1990.
– Den kraftige veksten i klimagassutslipp fra transportsektoren viser at dagens politikk på ingen måte er tilstrekkelig. Trafikkveksten gjør det stadig vanskeligere å nå våre høyst nødvendige klimamål. Bedre motorteknologi og alternative drivstoff greier ikke engang å stoppe utslippsveksten. Godstrafikk på vei øker, og det viser at vi må satse mer på jernbanen, sier Haltbrekken.

Norge bryter NOx-forpliktelsen
I dag la SSB også fram tall som viser at Norge ikke når forpliktelsen sin i Göteborg-protokollen om utslipp av nitrogenoksider (NOx). Utslippene økte med 4 prosent i 2010 og var 20 prosent over Norges utslippsforpliktelse.
– Det er en skam at NOx-utslippene øker, og at Norge bryter en internasjonal avtale, sier Haltbrekken.