Norges første Kystplanke avduket på Son Spa

Tirsdag 23.april ble landets første Kystplanke avduket i strålende sol utenfor Son Spa i Vestby.

Avduking av kystplanken

Initiativtakerne bak Kystplanken er Kystlotteriet, et prosjekt av Naturvernforbundet og Norges Seilforbund, med støtte fra Plastreturs miljøprosjekt, Grønt punkt AS.

Choice Hotels ved Son Spa ble første sted ut med egen Kystplanke, som er en selvbetjent ryddestasjon for frivillig opprydding av marint avfall. Grunnideen bak Kystplanken er en del av visjonen til Kystlotteriet: Tiden og avstanden fra du bestemmer deg for å rydde, til du har det du trenger, skal være så kort som mulig. Det skal med andre ord være enkelt å være frivillig. Med Kystplanken har du tilgang til ryddesekker før du drar ut og rydder, en feste-wire til sekken når du kommer tilbake og lodd du kan fylle ut for å være med i trekningen av spennende premier og opplevelser fra lokalmiljøet. Alle sekker som blir festet til Kystplanken blir hentet etter forhåndsavtale med enten Skjærgårdssteneste, avfallsselskap eller kommune.

Den offentlige avdukingen av Norges første Kystplanke ble et flott arrangement med appeller fra bl.a. bærekraftsdirektør i Nordic Choice, Harald Bjugstad-Holm, Naturvernforbundets generalsekretær, Maren Esmark, styremedlem i Norges Seilforbund, Guro Steine, direktør i Son Spa, Petter Wilhelmsen og Sten Helberg fra Kystlotteriet. Her fikk man høre historien bak Kystplanken, samt inspirerende ord om hvordan de ulike aktørene jobber med marin forsøpling problematikken.

Det var ikke uten grunn at Son Spa ble første destinasjon for Kystplankeprosjektet. Hotellet har bl.a. donert premier til Kystlotteriet, arrangert egne ryddeaksjoner og vist et stort engasjement for et renere hav. Dette engasjementet bidro til at Son Spa vant prisen som Sustainable property of the year 2018 i Nordic Hotels & Resort som inngår i Nordic Choice Hotels.


Les mer om Kystlotteriet 

Les mer om marin forsøpling

Les mer om hvordan du selv kan gjennomføre en vellykket ryddeaksjon