Norsk klimapolitikk – et svik mot fremtidens generasjoner

Utslippene av klimagasser økte med 1,5 % i 2015. – Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

– Mens regjeringen skåler i champagne for Paris-avtalen, gjør det de kan for å øke utslippene i årene framover. Den massive utdelingen av nye tillatelser til oljeboring i Barentshavet som kom onsdag i denne uken gjør at norske utslipp vil fortsette å øke. I tillegg vil en rekke av motorveiene regjeringen planlegger øke biltrafikken og gi mer forurensning. Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

Økningen av utslippene fra olje- og gassutvinning er svært alvorlig og hovedgrunnen til at Norge er en sinke i den internasjonale klimadugnaden.

– Det er ille å se at utslippene øker, men enda verre når vi vet at regjeringen nettopp har åpnet for massiv oljeboring i nord. Dette vil gi nye store utslippsøkninger i årene som kommer. Vi veit hva som skal til for å få ned utslippene, men regjeringen gjør det motsatte. Ledende klimaforskere slår fast at svært mye av de allerede oppdagede olje, kull og gassressursene må bli liggende. Regjeringen ønsker i stedet å tyne de siste dråpene ut langs norskekysten, sier Haltbrekken.

– Det sterke folkelige presset de siste årene som var med på å gi oss en klimaavtale i Paris er det som gjør oss til optimister. Vi tror folk er klare til å være med på dugnaden. Vi vil fortsette denne mobiliseringen og vi tror at det vil tvinge regjeringen til å kutte utslippene i stedet for å stadig øke dem, sier Haltbrekken.

Dagens tall viser også at veitrafikken fortsetter å øke sine utslipp, tross rekordsalg i elbiler. Klimagassutslippene fra veitrafikken har økt med 32,2 prosent fra 1990 og 0,8 prosent fra 2014.

– Dette viser oss hvor viktig det er å ha to tanker i hodet samtidig. Vi trenger elbiler, men kan ikke la trafikkveksten spise opp gevinstene. Om vi ikke stanser trafikkveksten, kommer vi ikke i mål. Rekordutbygging av motorveier som regjeringen ønsker, bringer oss i stikk motsatt retning av der vi gjennom  internasjonale avtaler har sagt at vi skal være, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.