Norsk og internasjonal klimapolitikk

For å unngå farlige klimaendringer må alle land arbeide for å holde global oppvarming under 1,5 grader.

Forskere og FNs klimapanel viser at det er fullt mulig å holde global oppvarming under 1,5 grader hvis vi kutter utslipp raskt og dypt, verner viktig natur og modererer vårt forbruk. Verden må kutte sine utslipp med minst 45 prosent innen 2030 på vei mot netto null utslipp i 2050.

Basert på vitenskap og klimarettferdighet bør Norge kutte minst 53 prosent av sine hjemlige utslipp innen 2030, og bidra langt mer til utslippskutt og klimatilpasning i andre land. Likevel styrer dagens klimamål og -politikk mot henholdsvis 3 og 4 grader globale oppvarming, ifølge Climate Action Tracker.

Norsk klimapolitikk

Norge har et mål om å redusere klimagassutslippene minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Dessverre ligger vi ikke an til å nå dette klimamålet. Norge er ett av landene i Europa med minst reduksjon i utslipp fra 1990. Norge har et utslipp av klimagasser per person som er 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittet i verden. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Internasjonal klimapolitikk og klimaforhandlingene

Den globale klimadugnaden styres av FNs klimakonvensjon og Parisavtalen fra 2015. Verdens land møtes hvert år til klimaforhandlinger om disse rammeverkene.

I 2021 møtes partene til FNs klimakonvensjon, 195 land, i Glasgow, Skottland. Naturvernforbundet har lenge disse klimatoppmøtene tett, og er også til stede i år.

Bli med på klimadugnaden

Norge og verden gjør ikke nok for å oppnå klimarettferdighet. Men det er mye du kan gjøre for å endre dette! Les mer her.

Adrian Lombardo

Bli engasjert!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til påmelding av medlemskap til Naturvernforbundet og aktiviteter som blir arrangert i løpet av året.