– Norsk oljepolitikk er en skam

Olje- og energidepartementet trosser viktige miljøråd fra regjeringens miljøfaglige etater når de i dag lyser ut nye områder til oljeindustrien.

– Norsk oljepolitikk er en skam for både miljø og klima, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kommentar til utlysningen.

I dag kom utlysningen av areal til oljeindustrien gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). I teorien skal dette være en ordning for utlysning av blokker i de modne områdene på norsk sokkel, med kjent geologi og godt utbygd infrastruktur. Når et område først er inkludert i TFO, er det åpent for oljeindustrien i all framtid.

– Hele TFO-ordningen er problematisk fordi det i praksis ikke finnes noen grenser for den. I dag har Terje Søviknes definert områder som aldri har vært undersøkt, verken av miljømyndigheter eller oljeselskap, som modne. Dette er en skamfull måte å sniktildele verdifulle og kontroversielle blokker til oljeindustrien på, sier Ask Lundberg.

Havforskningsinstituttet advarte i sin høringsuttalelse mot tildelingen av 4 blokker i Barentshavet på bakgrunn av verdifulle bunnhabitater. Miljødirektoratet har frarådet omfattende nye utlysninger, uten at det gjøres klimarisikovurderinger av det. I tillegg er Miljødirektoratet tydelig i sin vurdering av 14 av områdene, som nå lyses ut, som alt annet enn modne. I sin høringsuttalelse skriver Miljødirektoratet følgende:

«14 av blokkene som er foreslått inkludert i TFO i 2018(…) var også en del av foreslått utlysning i 24. konsesjonsrunde i 2017. Miljødirektoratet innehar ikke den nødvendige petroleumsfaglige kompetansen til å vurdere modenhet, men vi stiller likevel spørsmål ved grunnlaget for at disse områdene har endret status fra umodne til modne på mindre enn ett år, uten at lisenser har vært tildelt eller undersøkt. (…) I den forbindelse er det viktig for Miljødirektoratet å påpeke at for deler av de foreslåtte områdene for utvidelse har vi svært begrenset kunnskap om miljøforholdene

– Oljeindustrien får gjennom denne ordningen tilgang til sårbare områder ved en ekspressbehandling. Denne tildelingen er udemokratisk, en fare for miljøet og vil kunne øke den økonomiske klimarisikoen til Norge, fastslår Ask Lundberg.

Til tross for at det i Jeløyaerklæringa står at man skal følge miljøråd i forbindelse med 24. konsesjonsrunde, er det ikke lagt noen føringer for de øvrige tildelingsrundene på norsk sokkel. Det står også i Jeløyaerklæringen at 25. konsesjonsrunde skal vente til forvaltningsplanen for Barentshavet er klar i 2020. Det samme bør gjelde andre utlysninger i dette området som denne TFO-runden. 

Har kan du lese Naturvernforbundets høringsuttalelse