Norske oljesubsidier vinner skittent gull

Den særegne ordningen med at den norske staten tar nesten all økonomisk risiko ved ny oljeleting, vekker oppsikt. De norske milliardsubsidiene til oljeindustrien har sikret Norge gullmedalje i en europeisk kåring av fossilverstinger.

22. mai ble vinnerne i den europeiske kåringen Fossil Fuel Subsidies Awards offentliggjort i Brüssel. Norge vant i kategorien Dirty Tax Gift, eller «skitten skattegave», for sine milliardsubsidier til oljeselskaper som leter etter fossile verdier på norsk sokkel. Vinnerne er kåret av Climate Action Network (CAN), en sammenslutning av over 130 organisasjoner i mer enn 30 europeiske land, som jobber med å hindre klimaendringer og fremme bærekraftige klima- og energiløsninger.

Nordmenn tar regningen
Den norske staten tar nesten all økonomisk risiko ved ny oljeleting, og har siden 2005 betalt hele 97,7 milliarder kroner til oljeselskaper som ikke betaler skatt til staten. WWF Verdens naturfond og Naturvernforbundet har sammen nominert de norske oljesubsidiene til den europeiske fossilversting-prisen. Lederne Nina Jensen i WWF og Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet mener dette er en gullmedalje Norge ikke bør være stolt av å ha vunnet.

– Norske skattebetalere tar regningen for oljeleting i selv de mest sårbare områdene i Arktis. Dette kan ikke fortsette. Det er ikke plass til fossil energi i en fornybar framtid. Norge bør investere i klimaløsninger, ikke i aktiviteter som graver oss dypere ned i klimakrisen, sier Ask Lundberg og Jensen i en felles uttalelse.

Utdatert system
Den norske staten dekker i dag om lag 88 prosent av risikoen knyttet til nye letefelt for olje og gass på norsk sokkel, mens oljeselskapene kun tar 12 prosent av risikoen. Selskapene kan velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader selv når de ikke finner olje.
WWF og Naturvernforbundet peker på at oljeskatteregimet ikke er tilpasset dagens virkelighet, som både er preget av en sterkt fallende oljepris og av at verdens ledere er blitt enige – gjennom Paris-avtalen – om å redusere etterspørselen etter petroleumsprodukter.

Jensen og Lundberg mener at det nå er på tide å sette ned en petroleumsskattekommisjon, som kan vurdere hvordan vi bør endre det norske oljeskatteregimet for å tilpasse oss klimarealitetene. 

Finanspolitikk passer ikke med klimaløfter

Også andre land i Europa subsidierer oljeindustrien i stor skala, til tross for at bruken av fossil energi må fases ut dersom klimamålene i Paris-avtalen skal nås. Estland får sølvmedalje for subsidier til selskaper tilknyttet utvinning av skiferolje. Bronsemedaljen går til Ungarns rause subsidiering av firmabilprivilegier.

Direktør Wendel Trio i CAN ber Norge og andre europeiske regjeringer fase ut fossile subsidier:

– Denne kåringen avdekker hvordan finanspolitikk ikke henger sammen med de ulike regjeringenes løfter om å håndtere klimaendringene i tråd med Paris-avtalen. Med disse prisene setter vi søkelyset på de store pengesummene som brukes på subsidier til fossil energi. Europeiske regjeringer må fase ut disse subsidiene nå, og ikke senere enn 2020. Vi ber også om at regjeringene sørger for 100 prosent klimavennlige budsjetter og en rask overgang til ren energi. Mennesker og miljø må settes foran forurensende fossil energi, sier Wendel Trio.