Ny avtaletekst – lite enighet

Klokken 15 ble den nye avtaleteksten i klimaforhandlingene lagt fram. De alle vanskeligste spørsmålene er ennå ikke avklart. – Suntoft og de andre ministrene har en stor jobb igjen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

KlimakonferanseArnaud Bouissou

Klokken 15 kom nytt forslag til klimaavtale i Paris. Avtalen har gått fra 43 til 29 sider og inneholder færre uenighetspunkter. Samtidig er de vanskeligste spørsmålene uavklart. 

– Sundtoft har sammen de andre ministerne en stor jobb å gjøre. Det vi trenger nå er ministere som viser både evne og vilje til å gjøre Paris-avtalen mer ambisiøs, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Avgjørende punkter som målene for utslippskutt, spørsmålet om erstatning til land som rammes hardest av klimaendringer allerede, og fordelingen av klimainnsatsen mellom rike og fattige land, er ennå ikke avgjort. Inntil videre er forskjellige forslag plassert i små [klammer], som indikerer uavklarte punkter. Etter planen skal alle klammer være borte, og de viktigste spørsmålene bli avklart, innen fredag. 

– Avtaleutkastet slår fast at utslippskuttene er for små, men det er ikke enighet om hvordan disse skal forsterkes. Vi er helt avhengige av at Paris-avtalen øker ambisjonene nå og legger et forpliktende løp for å øke innsatsen ytterligere de neste par årene, sier Haltbrekken.