Ny klimaplan fra Obama

USAs president Barack Obama lanserte en ny plan for klimahandling i dag. – Det er svært viktig at USA øker ambisjonene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Obamas nye klimapakke åpner for strengere reguleringer av utslipp fra eksisterende kull- og gasskraftverk, og satsingen på vind og solenergi økes. Seks millioner hjem skal innen 2020 forsynes med solenergi. I tillegg skal industrien og næringsliv for øvrig kutte energiforbruket med 20 prosent, noe som vil redusere utslippene med tre milliarder tonn CO2. For tunge kjøretøy skal det innføres strengere krav til drivstofforbruket.

– Vi er glade for at Obama endelig kommer på banen med tiltak som vil kutte utslippene av klimagasser. Det at det nå åpnes for utslippskutt også fra eksisterende kull- og gasskraftverk, gjør at USA sannsynligvis vil nå de klimamålene de satte seg under klimatoppmøtet i København for snart fire år siden. sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

Forskere og Utviklingsland er utålmodige

Til høsten kommer FNs klimapanel med en ny rapport, og verdens land møtes i Warszawa for å diskutere neste steg i Kyoto-avtalen. Så langt har USAs klimainnsats hverken vært god nok til å oppfylle forskernes anbefalinger eller utviklingslandenes forventninger. 

– Det er svært viktig at USA forplikter seg til langt større kutt framover. Hvis ikke klarer vi ikke å stanse de mest alvorlige klimaendringene. Uten større kutt vil vi heller ikke få med oss store utviklingsland som Kina og India til å forplikte seg til helt nødvendige utslippskutt, sier Haltbrekken. 

Under lanseringen av planen understreket Obama at kunnskapen om klimaendringer er ubestridelig, og kommenterte at han ikke har tid til klimaskeptikere. Han sa også at klimaeffekten vil være et kritisk punkt i beslutningen om å tillate den omstridte oljeledningen Keystone XL, som blant annet vil kunne frakte olje fra tjæresandfeltene til Statoil og andre selskaper i Canada.