– Ny vindkraftpolitikk løser ikke problemene med naturødeleggende vindkraft

Naturvernforbundet er skuffet over mangelen på naturhensyn i enigheten mellom regjeringspartiene og Frp om vindkraft – og mener at å skyve ansvaret over på kommuner ikke løser de fundamentale problemene med vindkraftutbygging.

– Vetorett for kommunene er ingen garanti i det hele tatt for at naturen tas hensyn til. Mange kommuner har sagt ja til å bygge ut naturødeleggende vindkraftprosjekter. Det er også ingen detaljer om hvordan miljø skal vektlegges sterkere og hvordan regjeringen vil stille strengere krav til miljøkartlegginger. Gitte konsesjoner som truer sårbar natur bør kunne trekkes tilbake og det er svært problematisk at regjeringen og Frp ikke adresserer dette, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener det er problematisk at det er så mye usikkerhet om hva enigheten betyr i praksis, etter en sak som har engasjert så mange over hele Norge som vil verne naturen.

– 73 prosent av befolkningen er nå negative til vindkraft på land. Det skyldes en svært naturfiendtlig politikk der regjeringen har tillatt utbygging uten hensyn til fugletrekk, sårbar natur, landskapsverdier, samiske områder eller reindrift. Dette vil skape grobunn for en rekke nye konflikter om ikke regjeringen nå setter ned foten og gjør en total revisjon av prosessen. Å skyve ansvaret over på kommunene løser ikke det fundamentale problemet: at det bygges vindindustri langs kysten, på fjellet og i skogområder. Vindindustrien hører ikke til i naturområder, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.