Landsstyremøte i september

Naturvernforbundets landsstyre var samlet til et digitalt møte den 25.–26. juni 2021. Her kan du se hvilke saker landsstyret behandlet og lese de vedtatte uttalelsene fra landsstyret.

Sakslisten for landsstyremøtet kan leses her

Vedtatte uttalelser 
Landsstyret vedtok 3 uttalelser under møtet. Du kan lese uttalelsene her (trykk på lenkene under for å komme til de enkelte uttalelsene): 

Landsstyret gratulerte Naturvernforbundet i Innlandet
Naturvernforbundet i Hedmark og Naturvernforbundet i Oppland slo seg sammen og stiftet Naturvernforbundet i Innlandet, 9. juni 2021. 
Landsstyret godkjente sammenslåingen i sitt møte, og gratulerte Naturvernforbundet i Innlandet med en vellykket sammenslåing. 

Innspill og krav til Regjering og statsråder
Landsstyret diskuterte innspill og krav til ny regjering og nye statsråder i møtet. Her kan du lese våre krav til en ny Regjering.

Utvalg og nettverk i Naturvernforbundet
Landsstyret diskuterte hvordan utvalg og nettverk skal organiseres i Naturvernforbundet. Utvalg har fått en felles ramme, og skal oppnevnes av landsstyret for hver landsmøteperiode fremover.
– Utvalgene er en styrke i det faglige arbeidet som gjøres i Naturvernforbundet, og det å nå kunne ha felles rammeverk for utvalgene vil skape økt forutsigbarhet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Nettverk skal opprettes på områder der flere fylkes- og lokallag i organisasjoner arbeider med samme tema, for å skape en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers i organisasjonen. 

Landsmøte 2022
Landsstyret har fastsatt saksliste for landsmøtet i 2022 og innstilt på forretningsorden for landsmøtet denne helgen. Innkalling vil sendes til organisasjonen i utgangen av oktober. Landsmøte 2022 avholdes på Hamar 22.-24. april.