Møtte Sanner om Delijordet

Naturvernforbundet deltok i dag i møte med kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner om Delijordet utenfor Vestby, som trues av et IKEA-varelager.

Med på møtet var også Bondelaget og ordføreren og rådmannen i Vestby. Utbygginga av Delijordet har skapt sterk motstand. Jordet har noe av den mest fruktbare matjorda i Norge, og et nytt vareuhs betyr økt trafikk. I regjeringsplattformen står det at regjerjeringen vil ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. Fylkesmannen har også fremmet iinnsigelse til IKEA-varehuset på Delijordet og har påpekt at planforslaget ikke tilfredsstiller vilkårene i nasjonal politikk for å vurdere utbygging framfor jordvernhensyn. 

– Utbyggingen vil være i strid med de prinsipper for fortetting og bærekraftig arealpolitikk som regjeringen selv har nedsatt både i regjeringsplattformen og gjentatt i Stortingets spørretime, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. 

Hun påpeker at utbyggingen er i strid med ønske om fortsatt strangt jordvern og med utviklingen som skisseres i plansamarebidet mellom Oslo og Akershus.

– Ekspertgrupper som gir faglige råd, har også kommet med kritikk. Utbyggingen av Delijordet gir store lokale negative effekter på naturmagnfoldet og landskapet.  I tillegg vil det bli mye mer trafikk i et allerede belastet område.