– Naturen og allmenheten taper

Det vil bli lettere å bygge ned matjord, grønne lunger og i strandsonen, samtidig som vanlige folk og miljøorganisasjoners tilgang til å si fra blir forverret. Dette kan være konsekvensene dersom Jan Tore Sanner får muligheten til å gjøre endringer i Plan- og bygningsloven.

– Forslaget Sanner kommer med er myntet på å styrke utbyggers interesser og systematisk svekke allmenhetens interesser, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.  

Det er Plan og bygningsloven som er sendt på høring, med mål om å gjøre kommunale planprosesser enklere for utbygger. Naturvernforbundet mener forslaget Sanner kommer med er myntet på å styrke utbyggers interesser og systematisk svekke allmenhetens interesser, og føre til at mer natur kan forsvinne. 

Enkeltpersoner vil ikke bli hørt

Esmark mener at Sanner underbygger demokratiet og frivillige organisasjoners rolle når han nå foreslår at vanlige folk ikke skal kunne ha noe å si om hvordan arealene i kommunen disponeres; om friluftsområder bygges ned, om skoletomter blir omgjort til kjøpesentre, eller grønne lunger blir omgjort til parkeringsplasser og asfaltørken.

– Det vil bli lettere å bygge ned det siste som er igjen av strandsonen, det vil bli lettere å bygge ned matjord, og det vil bli letter å bygge ned grønne lunger i ditt nærområde, og alt dette uten at allmenheten blir hørt. Du som bor i kommunen vil ikke ha noe du skulle ha sagt, sier Esmark.

Før 15. november kan DU være med å si din mening – gå inn på Sabima sine sider og følg bruksanvisningen for å si nei til endringene