Sjøen for alle

Badebåt – og andre metoder for å komme seg på sjøen uten å kjøpe sin egen private båt.

To barn som dykker i vannet

Naturvernforbundet inviterte de politiske partiene i Kristiansand til idemøtet “Sjøen for alle” torsdag 25. september på Grønt Senter. Vi ønsket å gi politikerne noen nye ideer til hvordan de kan legge til rette for at innbyggerne kommer seg ut på sjøen, annet enn å bygge stadig flere og større båthavner for privatbåter.

– Det blir flere mennesker som bor langs kysten, men det blir ikke flere bukter og viker og holmer, sa Lars Verket fra Naturvernforbundet

– Vår skjærgård er unik i nasjonal og internasjonal kontekst, sa Heidi Sørvig fra Visit Sørlandet

– Det er ingen selvfølge at barn fra kystbyen Kristiansand kan ro, sa Geirulv Stoveland fra Vardåsen skole.

– Studentene har ikke båt, så flere fellsløsninger for å kunne komme seg ut i skjærgården vil gjøre Kristiansand til en mer studentvennlig by, sa Naja Amanda Lynge Møretrø fra AUF.

– Jeg ønsker meg en båt med vinduer under vannlinja, så vi kan vise turistene livet i havet! sa Cornelis Verkeerk fra Hamresanden.

– Vårt høyeste ønske er bedre bussforbindelser til Helleviga og Romsviga i Søgne, sa Per-Svein Holte fra Midt-Agder friluftsråd.

– Vi kjører gjerne badebåt – men selv med 2.500 passasjerer på en sommer er den ikke økonomisk lønnsom, sa Sigbjørn Ubostad fra Bragdøya Kystlag.

– Badebåt er infrastruktur i skjærgården. Det burde vært en selvfølge med kommunal støtte og 10-årskontrakt, sa Heidi Sørvig fra Visit Sørlandet.

Politikere fra Ap, KrF, Venstre, Sv og de Grønne deltok på møtet og noterte flittig. Forslagene fra salen varierte fra gangbro mellom Bragdøya og Langøya til Båtkollektiv etter modell fra Bilkollektivet, og bedre kart som viser friområdene, badebuktene og teltplassene i skjærgården vår.

I etterkant av møtet laget NRK Sørlandet denne saken om delebåt og andre gode ideer:

http://www.nrk.no/sorlandet/vil-ha-batkollektiv-1.11955313