Ulvejakta avlyses

Naturvernforbundet jubler over at Oslo tingrett har stanset årets lisensfelling av ulv.

Ulver i naturen

– Dette er en gledens dag! Det er godt å se at Oslo tingrett støtter Naturvernforbundets syn på at den rødlistede og kritisk truede ulven ikke tåler ytterligere nedskyting, sier Truls Gulowsen.

Regjeringen vedtok før jul at tre av de norsk-svenske ulveflokkene inne i ulvesona skulle skytes etter at Naturvernforbundet høsten 2022 hadde klagd på Rovdyrnemndenes vedtak om å skyte disse tre grensefamiliene samt den helnorske Mangenfamilien. Regjeringens vedtak ble tatt til domstolen gjennom midlertidig forføyning av NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr. Fredag 13. januar ble klagen gitt medhold da Oslo tingrett vedtok å forby lisensfelling av disse ulvene.

Truls Gulowsen
Naturvernforbundet
leder Truls Gulowsen

– Rovdyrnemndenes vedtak var uholdbare og ville mer enn halvert antall ulv i ulvesona, ned til et nivå som ligger under Stortingets vedtatte bestandsmål. Vi mener dette ville vært i strid med kunnskapsgrunnlaget, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, påpeker Gulowsen.

Nå gleder han seg over ulvene som blir spart i Norge, og at forvaltningen må endre holdning siden den ikke holder juridiske. Samtidig som frykten er tilstede for at de samme ulven kan bli skutt på svensk side. Flere av ulvene er dessverre skutt der allerede. Svensk jakt reduserer nå den norske ulvebestanden helt ned til minimumsmålet som Stortinget har vedtatt, et mål som ligger langt under en biologisk levedyktig ulvebestand.

– Naturvernforbundet aksepterer ikke at ulv – som en kritisk truet art – forvaltes på denne måten. Siden dagens ulvebestand allerede ligger innenfor vedtatte bestandsmål, sier vi nei til ulvejakt i ulvesonen, avslutter Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.