– Ny æra i norsk vernehistorie

I morgen åpnes Ytre Hvaler nasjonalpark, landets første nasjonalpark med marint vern. – En historisk begivenhet, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

– Når vi får åpnet det første marine verneområdet så er det historisk. Det innebærer en ny æra for hvordan vi forvalter ressursene i havet, sier Haltbrekken

Sammen med svenske Kosterhavets nationalpark utgjør Ytre Hvaler Skandinavias første transnasjonale marine nasjonalpark. Her finnes Norges største innenskjærs korallrev. Det er en sjelden begivenhet som finner sted.  I løpet av 39 år med områdevern er bare ett havområde tidligere vernet, mens ytterligere ett er midlertidig vernet. Med Ytre Hvaler blir det tre.  

Mer må gjøres
Haltbrekken påpeker at det er helt avgjørende at myndighetene nå følger opp med flere verneområder og andre tiltak. Marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet mener det er på høy tid at miljø- og fiskerimyndighetene setter seg sammen og legger en felles plan for å redde livet i havet.

– Norge ligger flere tiår etter mange andre land på beskyttelse av livet i havet. Det monner lite med noen få nasjonalparker.  Selv om hele den marine verneplanen skulle bli vedtatt, holder ikke det for å ta hånd om de marine økosystemene. Internasjonale vitenskapelige erfaringer viser at 25-30 prosent av havområdene i prinsippet bør fredes, og 100 prosent bør forvaltes bedre, sier marinbiologe

Krise i havet
Han forteller at det pågår en krise under havets overflate.

– Kystnære eksempler er at kysttorsken, ålen og hummeren er på retrett, og livsviktige tareskoger forsvinner, sier Schulze.

Vern er imidlertid ikke nok for å sikre livet i havet. En rekke forvaltningsgrep må også tas.

– Mye av dette bør løses gjennom fiskeriforvaltningen og andre veletablerte lovverk. Det handler om er å få slutt på bruk av trål, snurrevad og dumping av slam i fjordene. Dessuten må man hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen, sier Schulze.

– Vi håper åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark er en snorklipping for at miljømyndighetene tar tak i alle utfordringene, sier Schulze.