Økonomiprofessor: – Tallene er skremmende

Tre økonomer forklarer hvorfor oljeskatten fører til subsidiering av oljebransjen.

Se webinar med de tre økonomene her:

NB: Det er gjort et par korrigeringer av et regnestykke og et årstall i etterkant av webinaret. Derfor er det noen forskjeller mellom opptaket og denne teksten. Oppdaterte presentasjoner kan lastes ned fra lenkene under.

Last ned presentasjoner fra webinaret her:
Presentasjon fra Lund
Presentasjon fra Holtsmark
Presentasjon fra Greaker

Ulønnsom olje blir lønnsom etter skatt
Hvordan har egentlig skattesystemet for petroleum fungert til nå, og hva betyr et nøytralt skattesytem? Diderik Lund, professor emeritus ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, forklarte på Naturvernforbundets webinar om oljeskatt.
Professor emeritus Diderik Lund viste hvordan skattesystemet fungerer. FOTO: Universitetet i Oslo
– I et nøytralt skattesystem vil noe som er lønnsomt i fravær av skatt, også være lønnsomt etter skatt. Men i dagens skattesystem kan noe være ulønnsomt for selskapene før skatt, men være lønnsomt etter skatt, forklarte Lund.

Grunnen til at et prosjekt kan være lønnsomt etter skatt er fordi staten tar den største risikoen ved utbygging.

Lund utledet regnestykket som viser at norsk oljeindustri subsidieres.

– Det er uenigheter om hvilken nominell kalkulasjonsrente som bør brukes.  Men uansett vil man komme til at ulønnsomme prosjekter blir subsidiert.  Med de to alternative rentene Finansdepartementet har brukt for illustrasjon, vil et oljeselskap bare trenge inntekter på enten 43,6 eller 59,4 prosent av utgiftene for å gå i pluss.

Med andre ord kan oljeselskapene tjene på det som ellers blir ansett som håpløst ulønnsomme prosjekt, fordi staten kan ta mellomlegget.
 

Grunnlaget for friinntekten er borte
Dette ble også tydeliggjort under innledningen til Katinka Holtsmark, postdoktor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hun viste blant annet hvorfor grunnlaget for friinntekten er borte. Friinntekten er ment til å kompensere for ulemper selskapene har ved å ha skatteavdrag fordelt over flere år

– Men nå kan selskapene føre hele avdrag på et år, dermed er hele det faglige grunnlaget for å ha en friinntekt borte. Resultatet blir at selskapet må betale 13,4 millioner for lite i skatt for hver 100 millioner som investeres. Postdoktor ved Universitetet i Oslo, Katinka Holtsmark, viste hvordan olejselskapene betaler mindre i skatt. FOTO: Universitetet i Oslo
 

Det tilsvarer en investeringssubsidie på 61 prosent før skatt. Ingen andre bransjer i Norge er i nærheten av å ha liknende vilkår, så vidt de tre økonomene vet.

– Legger vi investeringene slik de er i Nasjonalbudsjettet 2021 til grunn, vil staten få minst 20 milliarder mindre hvert år, med skattereglene som vi har nå, fortsatte Holtsmark.
 

Skremmende tall
Det avsluttende innlegget på webinaret kom fra Mads Greaker, økonomiprofessor ved OsloMet, som brukte Barentshavet Sør-Øst som regneeksempel. Greaker har sammen med økonomiprofessor Knut Einar Rosendahl tidligere gått gjennom de offentlige utregningene under åpningen av Barentshavet Sør-Øst. Der oppdaget de flere grove feil, noe som blant annet resulterte i høring i kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget.  

I tillegg til å orientere om hvordan skattesystemet før 2020 førte til at området kan være samfunnsøkonomisk ulønnsomt, hadde Greaker regnet på vilkårene ved det nåværende skattesystemet

– Det var skremmende tall. Jeg ble rett og slett oppskjørtet da jeg regnet på det, fortalte han.

Den kanskje mest overraskende delen av Greakers utregninger viser at det fortsatt kan være mulig for et oljeselskap å gå i null ved en nedgang i oljeprisen på 60 prosent, mens landet går med et underskudd på 25 milliarder.
Økonomiprofessor Mads Greaker ble forskrekket av å regne på konsekvensene av det nye skatteregimet. FOTO: OsloMet
 

Greaker presiserer at han har hatt kort tid på å sette seg inn i det nye skattesystemet, og at feil derfor kan forekomme.

– Men det som er helt sikkert er at det samfunnsøkonomiske tapet vi risikerer er blitt mye større med det nye systemet.

Programkomitéene i flere partier har foreslått å endre eller utrede endringer i oljeskatten. Det er knyttet særlig spenning til Høyre, der et mindretall i programkomitéen har foreslått endringer.

Se webinaret her

Last ned presentasjonene her:
Presentasjon fra Lund
Presentasjon fra Holtsmark
Presentasjon fra Greaker