Olje- og energiministeren på rekordjakt uten hensyn til miljø

Regjeringen har i dag tildelt nye områder til oljeindustrien i 21. konsesjonsrunde. 20 av blokkene som er tildelt har Havforskningsinstituttet frarådet å åpne for oljevirksomhet, deriblant områdene rett sør for Lofoten hvor et oljeutslipp kan få store konsekvenser. – Oljeindustrien får nå boltre seg i sårbare havområder som aldri burde vært åpnet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Blant områdene som er tildelt oljeindustrien er det svært viktige gyteområder for fisk som lodde, sild, torsk og hyse. Særlig problematisk er tildelingen i området rett sør for Lofoten (blokk 6609/3 og 6610/1). Disse blokkene er svært omstridt og både Havforskningsinstituttet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning har advart spesielt mot å åpne disse områdene. Et oljeutslipp her vil kunne drive med kyststrømmen rett inn i de sårbare og verdifulle områdene utenfor Lofoten og videre inn i Vesterålen og Vestfjorden.  

– Hvordan kan regjeringen argumentere for at Lofoten, Vesterålen og Senja er spesielt viktig, men samtidig la oljeindustrien få tilgang til disse områdene, spør Haltbrekken.

Se Naturvernforbundets reaksjon på utlysningen av blokkene i fjor – les mer om det her

Rekordtildelinger
Den rødgrønne regjeringen har allerede før dagens tildeling rekorden i antall tildelinger til oljeindustrien. Nå skryter olje- og energiminster Ola Borten Moe av at de også setter rekord i antall tildelinger i Barentshavet.

– Med oljeuykken i Mexicogulfen friskt i minne og et økende klimaproblem, er det skremmende å se hva olje- og energiministeren har fokus på, sier Haltbrekken.

Regjeringen har gitt 24 utvinningstillatelser, 12 i Barentshavet og 12 i Norskehavet. Med utgangspunkt i hvilke blokker som inngår i disse utvinningstillatelsene, skulle over halvparten av tillatelsene ikke vært gitt, hadde de miljøfaglige rådene blitt fulgt. Det har også blitt tildelt utvinningstillatelser til områder på dypt vann i Nordsjøen. Som en reaksjon på oljeulykken i Mexicogulfen stilles det i denne konsesjonsrunden strengere krav til kompetanse ved utvinningstillatelser med særlig krevende boreoperasjoner på store havdyp.

– Oppretthold strenge miljøkrav
For bare en måned siden la regjeringen frem forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten hvor de både tillot boring nærmere land i Barentshavet og svekket de strenge miljøkravene til utslipp av produsert vann som inneholder miljøgifter og borekaks. Ifølge Havforskningsinstituttet tilsier nyere forskningsresultatet at faren for langtidsvirkninger av produsert vann på fisk bør tas mer på alvor, ikke mindre.

– Barentshavet er av de mest intakte økosystemene vi har. Derfor er det svært viktig at de strenge miljøkravene som ble satt i forrige forvaltningsplan opprettholdes. Nå slippes oljeindustrien til i sårbare områder med svekkede miljøkrav, fastslår Haltbrekken.