Oljegalskapen fortsetter

– Ettertiden vil dømme Regjeringens oljepolitikk hardt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, etter at Regjeringen i dag lyste ut over 100 nye blokker for utvinning av olje og gass.

Med olje- og energiminister Terje Søviknes i spissen fortsetter Regjeringen oljegalskapen og ignorerer advarslene fra klimaforskere, økonomer og statens egne miljøeksperter.  
– Regjeringen prater om grønt skifte, men drukner Paris-avtalen i olje, sier Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.   

– Når vi ikke trodde denne regjeringen kunne bli verre for miljø og klima, så vil de tillate leteboringer i noen av de mest sårbare havområdene vi har. Aldri før har vi hatt en regjering som så totalt overkjører all miljøkunnskap og så blindt legger alt til rette for en næring som ikke har livets rett, sier Ask Lundberg 
 
I denne 24. konsesjonsrunden lyser regjeringen ut totalt 102 blokker, fordelt på 9 blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet. Miljødirektoratet var i sin høringsuttalelse svært tydelig på at miljøfaglige utfordringer, klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilsier at omfanget av utlysningen er for stort. Men nok en gang har regjeringen overkjørt disse rådene.  

– Denne oljerunden burde aldri vært gjennomført. Klimaendringene og klodens fremtid gjør at oljen må ligge. Ekstra ille er at det Regjeringen vil at det skal bores lenger nord og i mer sårbare områder enn tidligere. Oljeboringen det nå legges opp til er en stor trussel mot sjøfugl og naturen i nordområdene, sier Ask Lundberg.   

Miljødirektoratet kom med klare frarådinger til utlysningen basert på hensyn til sjøfugl, iskanten, polarfronten, risiko ved ulykker, klima og økonomi. Miljødirektoratet frarådet å åpne 20 blokker som er under 100 kilometer unna Bjørnøya. Miljødirektoratet var også kritiske til prosessen og bakgrunnsinformasjon for utlysningen og etterlyste mer informasjon for forslaget og vurderinger av hensyn til naturmangfoldloven.  

– Det er skremmende å se at Regjeringen ikke lytter til noen av advarslene fra Miljødirektoratet og andre faginstanser som Polarinstituttet, sier Ask Lundberg.  

Regjeringen la seg ut med Venstre og KrF da områder utenfor Lofoten og Møre ble inkludert i nominasjonsrunden til 24. konsesjonsrunde, stikk i strid med samarbeidsavtalen. Da gjorde regjeringen retrett og trakk områdene tilbake. Venstre vedtok på sitt landsmøte i vår å si nei til hele 24. konsesjonsrunde.  

 – Venstre og KrF kan umulig samarbeide videre med denne regjeringen som lar oljeindustrien få alt den peker på, sier Ask Lundberg.   

For mer informasjon 
Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet: 971 83 379 

Audun Randen Johnson, fagrådgiver i Naturvernforbundet: 975 93 278 

Les også:

Naturvernforbudnets høringsuttalelse

Miljødirektoratets høringsuttalelse

«Regjeringen overkjører alle miljøråd ved oljeutlysninger», Naturvernforbundets notat om 24. konsesjonsrunde