Operasjon Dagsverk: Resultater fra 2019

Oppsummering av resultater fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sitt Operasjon Dagsverk-prosjekt «Fra utvinning til utdanning».

Entreprenør Nigeria

Takket være Operasjon Dagsverk har det nå blitt etablert en egen ungdomsorganisasjon i Nigeria som kjemper for ungdommenes rett til å vokse opp i et sunt, bærekraftig og levelig miljø. Gjennom etableringen av Young Friends of the Earth Nigeria (Young FoE) har ungdommene fått en egen plattform for å lære, delta og gjennomføre egne aktiviteter i prosjektet. I løpet av de to første årene av prosjektperioden har medlemmene i Young FoE sammen med vår prosjektpartner ERA bidratt til at:

  • 3.384 ungdommer har fått opplæring i fornybar energi og miljøvennlige løsninger gjennom etablering av energiklubber på skolene
  • 1.331 ungdommer har fått opplæring i egne miljørettigheter og hvordan de kan sikre at disse rettighetene blir fulgt opp av myndigheter og selskaper
  • 292 ungdommer har fått opplæring i hvordan de kan overvåke og rapportere om oljeutslipp, forurensning og miljøkriminalitet
  • 34 Young Friends of the Earth lokallag er etablert og er aktive i hele Nigerdeltaet
  • 40 ungdommer har etablert sin egen bedrift hvor de selger eller reparerer miljøvennlige sollamper og solcellepanel på taket.

Nigeria er et land med sterke, hierarkiske strukturer hvor eldre mennesker skal respekteres og lyttes til. Aktiv deltakelse fra ungdommer er derfor ikke vanlig og ungdommers stemmer blir sjeldent lyttet til. Gjennom Operasjon Dagsverk-prosjektet har ungdommene fått muligheten til selv å ta ledelsen, som ved å foreta egne, selvstendige feltbesøk og rapportere om oljesøl, organisere pressekonferanser, drive lokallag i eget lokalsamfunn, etablere energiklubber på skolene sine og undervise andre ungdommer gjennom såkalte «step down trainings».

Et godt eksempel er 19 år gamle Samuel Lezor fra Bodo i Nigerdeltaet. Etter at Samuel ble medlem i Young FoE har han etablert et eget lokallag i Bodo. Lokallaget jobber for å forhindre nye oljeutslipp og overvåker opprydningen som Shell har lovet skal skje. Sammen med de andre medlemmene underviser han også andre ungdommer på hjemplassen om hvilke rettigheter de har, hvordan de kan organisere seg eller starte en miljøvennlig bedrift. Flere av ungdommene i programmet har også bidratt aktivt som «oljevoktere», som medlemmene fra Ikarama i Bayelsa. Den 26. juli 2019 oppdaget de et oljeutslipp fra en av Shell sine rørledninger. De kontaktet umiddelbart de ansvarlige hos myndighetene og Shell. Da oljeselskapet og myndighetene besøkte oljeutslippet, hevdet de at trærne og avlingen til bøndene i området ikke hadde blitt berørt og at det dermed ikke var noen grunn til å betale kompensasjon til landeierne og bøndene. Ungdomspresident og oljevokter for Young FoE i Ikarama rådet resten av lokalsamfunnet til å ikke skrive under på protokollen fra befaringen før oljeselskapet sa seg villig til å betale kompensasjon. Oljeselskapet har nå motvillig skrevet under på at de skal betale.

Flere ungdommer har også etablert sin egen bedrift eller er i ferd med å etablere sin egen bedrift etter å ha fått opplæring gjennom prosjektet. De fleste selger sollamper, men ungdommene Wisdom og David har også startet et eget konsulentfirma som gir råd til installering og vedlikehold av solpanel på taket. To andre unge entreprenører, Daniel og Japheth har klart å bygge sin egen soldrevne ladestasjon med mulighet for å lade tre telefoner samtidig. Nå får de hjelp til å markedsføre produktet for kommersiell produksjon. Også 15 år gamle Favour og 18 år gamle Faith håper å kunne etablere sin egen bedrift etter å ha lært hvordan de kan bygge og selge energieffektive ovner. Faith har nå slått seg sammen med en lokal organisasjon for å spre kunnskapen videre til andre jenter og kvinner i sitt nærområde.