Oterholtfossen i Bø får fortsatt bruse

Søknaden om å bygge kraftverk i Oterholtfossen i Bøelva, like ved Bø sentrum, er avvist av Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet jubler.

Mennesker som protesterer for Oterholtfossen

– Dette er en veldig gledelig dag, sier Hans Christian Deilhaug, leder i Naturvernforbundet i Midt-Telemark.

– Dette er en folkekjær elv som renner nær Bø sentrum. Det har vært et bredt engasjement fra mange miljøer i Bø og omegn. Padlere, friluftsentusiaster, fiskere, studenter og selvsagt naturvernere.

Det var Midt-Telemark Energi AS som søkte om konsesjon til å bygge ut den sentrumsnære fossen. Elva har et usedvanlig rikt naturmangfold, med laks, storørret og ikke minst den rødlistede elvemuslingen. Her er det mange turstier og badekulper, og det fiskes og padles her.

Dette vedtaket kan klages inn til regjeringen, men det hadde jo vært nærmest sensasjonelt om denne avgjørelsen blir omgjort etter at både departementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen og nær sagt alle høringsinstanser har vært overveldende mot utbygging,

En rekke organisasjoner har kjempet mot utbyggingsplanene i Oterholtfossen. Det er store naturverdier i og nær vassdraget, og området er mye brukt til friluftsliv og padling. Det ble tungen på vektskålen for departementet, som følger NVEs tilråding og avslår utbygging.