Paven oppfordrer til kamp for en jord i krise

Pave Francis har i dag offentliggjort et brev til katolske biskoper som oppfordrer alle på kloden til å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. – Det er svært viktig at den katolske kirken, på samme måte som Den norske kirke, bidrar i klimakampen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Paven som vinker

Pavens brev, en såkalt encyklika, sier blant annet at vi alle må endre livsstil og energiforbruk for å unngå «ødeleggelse av jordas økosystemer».  Paven viser videre til at klimasaken er et rettferdighetsspørsmål når han skriver at «vi må høre ropene fra kloden like mye som ropene fra de fattige». 

–    Klimasaken er et rettferdighetsspørsmål. Det er vi i den rike del av verden som har skapt klimakrisen, mens det er verdens fattigste som rammes hardest. Derfor må også vi i rike Norge gjøre langt mer for å løse klimakrisen enn hva i gjør i dag, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I Norge har kirken lenge hatt en tydelig stemme i klimakampen og Naturvernforbundet samarbeider med kirken om konferansen «Broen til framtiden». Biskoper har tatt ordet både mot forurensende gasskraftverk og oljeutvinning, , som skapte debatt tidligere i år, da Høyrepolitiker Tina Bru meldte seg ut av Den norske kirke i protest mot klimaengasjementet.
 
–    Kirken har en selvsagt rett til å uttale seg i viktige etiske spørsmål, det er ingen tvil om at klima handler om etikk. Vi er glad for at kirken tar standpunkt i klimasaken, sier Lars Haltbrekken, som i sommer skal gå «klimapilegrim» sammen med kirken.

Paven tar også et kraftig oppgjør med klimakvoter. I brevet skriver han at klimakvoter «kan skape en ny form for spekulasjon og hjelper ikke å redusere de samlede utslippene av forurensende gasser». I stedet, skriver paven, at klimakvoter kan «støtte et super-forbruk fra enkelte land og sektorer». 

–    Vi håper pavens klimaengasjement gjør at alle, både katolikker og andre, kjenner på alvoret i klimasaken og gjør enda mer for å ta oss på veien mot en verden uten bruk av olje, kull og gass, sier Haltbrekken.